Sydvaranger AS melder at de vil sette i gang testproduksjon av jernmalm før vinteren når Finnmark. Om alt går bra, skal inntil 70 000 tonn ferdig malmkonsentrat være produsert rundt månedsskiftet oktober/november.

De nyansatte blir ansatt bare for prosjektet i begynnelsen, og antallet vil variere etter behov, men i den travleste perioden ser selskapet for seg å ha rundt 50 personer i sving, ifølge prosjektleder Thomas Bækø.

Dette er ikke starten på ny fast gruvedrift for Sydvaranger. Der må selskapet fremdeles ha konsesjoner og partnere på plass. Nå skal selskapet teste utstyret helt fra gruve til kai, og dermed sørge for at det tåler en vinterlagring til.

– Å teste utstyret er også det beste vedlikeholdet, sier Bækø.

Opptrening

Sydvaranger håper å kunne trene opp folk til å ta flere oppgaver samtidig, mens høstens testkjøring er i gang. Så håper de å beholde en del av den opptrente arbeidsstokken etter prøveproduksjonen.

– Vi begynner å ta inn folk med mye erfaring 16. september. Disse skal hjelpe oss med å ta malm fra plasser der vi trenger erfarne gruvearbeidere, forteller drifts- og vedlikeholdsleder Arnfinn Mentyjærvi.

Disse samme personene skal også lære opp andre arbeidere, så den første uka blir kombinert opplæring og malmtransport.

– Slik begynner vi vår drøm om multikompetente arbeidere, sier Mentyjærvi.

Sydvaranger ønsker nemlig å unngå at folk med kompetanse fra årevis med gruvedrift forsvinner ut av kommunen. Jo lengre gruva ligger brakk, jo flere riskerer å flytte vekk.

– Vi er klare over at tilgangen på kompetanse her lever på lånt tid, sier Bækø.

Det vil ikke bli aktuelt å ha 400 ansatte i første omgang når den faste gruvedriften kommer på plass. Selskapet ser på småskaladrift i første omgang, og da trengs det folk som kan mye forskjellig. Bækø nevner for eksempel maskinførere som også fungerer som mekanikere.

6-20

Det er ennå ikke sikkert hvor mange som blir igjen etter prøveproduksjonen. Mentyjærvi håper det blir en del, men det kommer an på hvor mye de får i støtte og inntekt til andre prosjekter.

– Kanskje blir det bare de seks stillingene vi hadde til sist vinter. Men det kan bli opp til 20, sier han.

Gleder seg

Inge Guttormsen smiler av at det blir økt aktivitet, der vi finner ham på pause utenfor Sydvaranger-anlegget. Han er blant de få som har vedlikeholdt Sydvaranger-maskineriet i månedene etter konkursen.

Fra sommeren fikk han selskap av en håndfull ekstra arbeidere som klargjør maskineriet for testing. Nå gleder han seg til å få enda flere kolleger, selv om de er midlertidige i denne omgang.

– Det er ikke annet å si enn at det er kjempebra. Nå er det bare småfiksing igjen før maskinene er klare, sier han.

Blant de som forbereder maskineriet er Cato Johansen og Liv Elin Thomassen. Johansen har vært arbeidsledig siden påske, og både han og Thomassen har blitt i kommunen i håp om at det skulle bli aktivitet igjen.

– Hadde vi ikke hatt troa, hadde vi ikke vært her, sier Thomassen.

108 lokale har søkt

Sydvaranger har nå 11 faste arbeidere, blant annet for å drive vedlikehold. I den mest hektiske delen av testproduksjonen ser de for seg 40 egne ansatte, inkludert de 11 som er der fra før av, og ti personer til på kontrakt.

Totalt blir det inntil 50 personer på det travleste.

Det ser ikke ut til å bli et problem å finne folk lokalt. Drift- og vedlikeholdsansvarlig Arnfinn Mentyjærvi hadde fått søknad fra 80 personer før nyheten om prøveproduksjon kom ut tirsdag, tross at de ikke engang har lyst ut stillingene. Bare én dag etterpå har 28 til sendt inn søknad.

– Alle de 108 er lokale, stråler Mentyjærvi. Det er akkurat det de håper på. Sydvaranger satser ikke på pendlere for dette prosjektet, men vil ha fastboende arbeidere.

Henning Bråten var tillitsvalgt for de ansatte i Sydvaranger i løpet av konkursprosessen. Han ser behovet for mer fleksibel arbeidskraft, og han er spent på hvem som hyres.

Ifølge Bråten var rundt 160 tidligere arbeidere i Sydvaranger fremdeles arbeidsledige per juni. Bråten forteller at det er en optimistisk stemning blant dem nå.

Åtte ukers aktivitet

Sydvaranger har jobbet hardt for å få i gang denne prøveperioden, og begynte med tørrkjøring av anlegget i midten av juli. Nå begynner den første kjøringen av stein i Bjørnevatn mandag 19. september. Derfra regner de med at det vil ta rundt åtte uker. Det kan gå både raskere og tregere, ifølge drifts- og vedlikeholdsleder Arnfinn Mentyjærvi.

Fra uke 39 skal alt av arbeidere være i full gang med malmtransport, og i oktober blir det produksjon av malmen. Til slutt vil utstyret rengjøres og klargjøres for enda en vinterdvale.

Selv om hovedmålet er test og vedlikehold, er det et håp om at det kan skaffe ekstra inntekt til selskapet.

- Vi håper å produsere nok malm til at vi får solgt det og sendt det med skip, sier styreformann Peter Steiness Larsen.

Selskapet har ennå ikke konsesjon til å faktisk drive med gruvedrift. Men det ligger ferdig uthentet, men uprodusert malm i Bjørnevatn, og dette skal brukes til prøveproduksjonen.

Kan få fast drift til våren

Hvis alt går riktig vei, kan Sydvaranger sette i gang fast gruvedrift i småskala til våren eller sommeren neste år.

Det beror på at de får konsesjonene de trenger, at de får partnerskap på plass, og at markedet er mottakelig for steinmalm til en overlevelig pris. Peter Steiness Larsen og Thomas Bækø i Sydvaranger er imidlertid optimistiske, og mener det er et spørsmål om når de kan starte opp, ikke om de kan starte opp.

- Vi er i en veldig grei dialog med departement og direktorat om konsesjonen. Men det er en komplisert materie, sier Larsen. Dermed skal en saksbehandlingstid på fire til seks måneder være vanlig, ifølge ham og Bækø.

Sydvaranger og Tschudi er også i diskusjon med potensielle partnere, uten at de har fått noen avtaler på plass ennå.

Sydvaranger-driften har vært nedlagt siden november i fjor. Bostyret forsøkte å selge gruveanleggene som helhet i månedsvis, før lokalbedriften Tschudi kjøpte det opp i april i år.