Finnmark fylkeskommune og Finnmark idrettskrets har hatt et nært samarbeid i mange år. Samarbeidsavtalen strekker seg fra 2017 til 2019 og skal gi gode rammevilkår og økt økonomisk forutsigbarhet til idretten i Finnmark. Avtalen ble behandlet under hovedutvalget for kultur og samferdsels møte forrige uke.

Nært samarbeid

Avtalen ble utarbeidet i fellesskap - med intensjon om å løfte frem aktuelle samarbeidsområder mellom Finnmark fylkeskommune og Finnmark idrettskrets. Hensikten er å inngå et gjensidig forpliktende samarbeid knyttet til utvikling av idrett og fysisk aktivitet i Finnmark, samt gi økonomisk forutsigbarhet for begge parter.

Utvikling

Avtalens innhold legger føringer for samarbeidet innenfor følgende utviklingsområder:

Organisasjonsutvikling.

Anleggsutvikling.

Toppidrett.

Folkehelse.

Frafallsproblematikken i idretten.

Kompetansebygging lokalt og regionalt.