-Jeg er fornøyd med å være i gang. Vi holder på å bygge banen nå, og det drives dugnad her nesten hver eneste dag, sier leder for tennisavdelingen i Hesseng IL Frode Johnsen om prosessen med å ferdigstille banen.

Få uker igjen

Arbeidet med å ferdigstille tennisbanen på Hesseng er for alvor i gang. En to år lang prosess går snart mot slutten. Ifølge Frode Johnsen, som kan regnes som en primus motor for prosjektet, har man en ambisjon om å ha banen ferdig innen kort tid.

- Vi håper å ha banen klar i begynnelsen av september, så det legges ned mye arbeid for å få den ferdig, sier han.

For snart legger Johnsen og andre ildsjeler i klubben bak seg intensive år med prosjektering, skaffe finansiering og å få nødvendige godkjennelser. Nå er det eneste som mangler leveransen av banedekket og betongen som skal legge grunnlaget til kommunens første tennisbane på flere år.

Bakgrunn: Satser på tennisbane

Tatt opp lån

Budsjettrammen Hesseng IL har satt på prosjektet med å få i stand en tennisbane strekker seg mot 900. 000 kroner.

I perioden foran etableringen av selve banen ligger flere timer med utarbeidelse av søknadspapirer for finansiering. Idrettslaget har nemlig måtte vente en stund med å få svar på om de fikk tildelt spillemidler. Og det er nettopp spillemidler som har vært avgjørende for å ferdigstille banen.

-Vi fikk godkjent spillemidler-søknaden vår, og det er med god hjelp fra enhetsleder for kultur og fritid i kommunen Harald Sørensen. Men pengene har enda ikke kommet til oss, så i mellomtiden har vi tatt opp et lån hos kommunen, opplyser Johnsen.

Dugnadsånd

Prosjektet med å få tennisbane til Hesseng er utelukkende idrettslaget sin idé. Men for at et idrettslag skal få på plass et slikt anlegg så kreves det både ressurser i form av penger og arbeidskraft.

Ifølge Johnsen mangler det ikke på noe. Nå tror han til og med at banen vil få en total kostnad på langt mindre enn det som først var budsjettert.

Årsaken til det er enkel; en enorm dugnadsinnsats og velvilje blant klubbmedlemmer og næringsliv har gjort tennisbanen mulig.

Tilbud til alle

I tillegg til at banen vil være et tilskudd til hva idrettslaget nå kan tilby, satser Johnsen på at det også vil bli et nærmiljøanlegg som flere i kommunen kan benytte seg av.

‑Vi vet ikke hvor stor interessen for banene er enda. Men vi håper jo at den er der nå som vi faktisk får en tennisbane på plass. Samtidig vil dette også være åpent for alle innbyggerne i kommunen til tross for at det er og vil være driftet av idrettslaget, sier Johnsen og legger til at de enda ikke laget noen praktisk ordning for bruken av banen.

Johnsen forteller videre at de håper interessen vil være stor. For er den det har idrettslaget allerede planene klare for en ny bane.

-Da vi startet planleggingen av banen så satte vi også av et område som vil kunne være tilgjengelig for å bygge en ny bane, sier han.