Turmulighetene er mange i Sør-Varanger kommune. Det betyr at det vært år brukes flere timer på å merke turstier og løyper. Så langt har dette blitt finansiert gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen.

Nå kan det imidlertid bli mulig å finansiere det på en ny måte. Bakgrunnen er at Kulturdepartementet for et par uker siden kunngjorde at de ønsket å endre reglene for spillemidlene – de åpner nå for at midlene også kan gå til skilting og merking av turløyper.

-Kjempeflott tiltak

Til tross for at Sør-Varanger i år ikke har behov for ytterligere midler ønsker de endringen velkommen.

-Det er kjempeflott tiltak. Vi vet at spillemidler kan gå til denne typen arbeid. Samtidig vet vi at det er en økende interesse for friluftsliv og aktivitet. Dette er noe vi bare må ta mens det ruller. Men vi er i år allerede i gang med arbeidet, og søker derfor ikke spillemidler, sier folkehelsekoordinator Kjerstin Møllebakken.

Viktig jobb

Hun understreker at en slik endring kan bidra til å få flere i aktivitet, noe som også er i tråd med de nasjonale føringene.

-For mange er det en høy terskel å gå tur dersom det ikke er merket. Derfor er merking av turløyper et viktig fokusområde.