Hytteeiere kan miste eiendommene sine

Publisert:

Statens vegvesen og Kystverket inviterte onsdag til informasjonsmøte om planprogram for ny havn og vei til Høybukta-Vest. Flere hytteeiere i området står i fare for å miste eiendommene sine.

 
Kan stride mot EØS-reglement

Publisert: - Oppdatert: 17.08.2017 kl 15:00

Fritaket for eiendomsskatt for Sydvaranger AS kan vise seg å være ulovlig. Formannskapet ønsker ikke å begrunne vurderingene de sier de gjorde rundt EØS-reglementet.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Tiden er moden for endringer med nye krefter inn på i Sametinget

Publisert: - Oppdatert: 16.08.2017 kl 11:20

Din stemme til Samenes Folke Forbund/SFF er en stemme «Til likeverd for alle», skriver kandidat Astrid Daniloff fra Sør-Varanger.

 
Klarer ikke kuttene i eget hus

Publisert:

Til tross for en anstrengt kommuneøkonomi og stramme grep, klarer politikerne ikke kutte i eget hus. Budsjettposten for de folkevalgte har så langt en overskridelse på 31 prosent.

 
Desperat forsøker Ingalill også å klistre på meg uttalelser om forskere som «mørke krefter»

Publisert:

Med Aps høyst uklare fiskeripolitikk er det enkelt å forstå at Ingalill Olsen til tider synes fiskeripolitikken er vanskelig, skriver fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

 
Vil ha full fart med Ketil i fire nye år

Publisert:

Forrige uke var Fremskrittspartiets ungdomslag i Kirkenes representert på FpUs sommerleir.

 
Ender med millionsmell for kommunen

Publisert:

Rådmannen har lagt fram sin økonomistatus ved halvgått løp i 2017 for politikerne.

 
Heimevern-sjefen truer med gå av

Publisert:

Sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, vurderer å trekke seg i protest om kuttplanene i Heimevernet blir stående

 
ANNONSE
Annonse
 
Nominert til nasjonal jordvernpris

Publisert:

Sør-Varanger kommune konkurrerer mot 22 andre kommuner i landet.

 

Publisert:

En vil hente disse 500 tonnene fra den totale torske kvota og ikke fra den opprinnelige konsesjonen tildelt Bygøynes. Dette er feil og Sp mener at Bugøynes og kysten skulle få hele kvota som tråleren hadde, skriver Senterpartiets førstekandidat i Finnmark.

 

Publisert: - Oppdatert: 07.08.2017 kl 10:56

På grunn av fornorskningen er staten er moralsk forpliktet til å gi alle samer borgerlønn, sier sametingskandidat. – Uaktuell forskjellsbehandling, svarer Frp.

 
Frp vil oppheve sanksjonene mot Russland

Publisert: - Oppdatert: 05.08.2017 kl 17:15

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark FrP stiller seg bak partifelle Christian Tybring Gjedde. Han tar til orde for oppheving av sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim.

 
- Sist dere satt i regjering var det stor fraflytting fra finnmarkskysten. Hva vil Sp gjøre annerledes denne gangen?

Publisert: - Oppdatert: 01.08.2017 kl 09:10

DEBATT: Senterpartiets leder reiser nå land og strand rundt. Han ler og har godt humør - det skal han ha. Det liker vi alle. Men jeg er ikke like imponert over budskapet som Senterpartiet kommer med om dagen, skriver Anne Karin Olli, tredjekandidat for Finnmark Høyre.

 
- Det ordføreren pleier og fronter kjærlig som et vedtak til beste for vårt samfunn, er kun tragisk

Publisert: - Oppdatert: 31.07.2017 kl 17:45

DEBATT: Dette er ikke et politisk spill men et krav om at alle skal betale sin del i vårt samfunn for å opprettholde de felles godene enhver har rett på, skriver SVs Pål K. Gabrielsen i saken om fritak for skatt for Sydvaranger.

 
- Avskaff ordningen med abortnemnd

Publisert:

SVs Kari Elisabeth Kaski mener ordningen med abortnemnder for svangerskapsavbrudd etter tolvte uke bør avskaffes.

 
Folk i Sør-Varanger vil på nett – da trengs det også dekning

Publisert:

Under debatten i Bugøynes torsdag ble også bredbånd- og nettdekningen i fylket diskutert. Flere pekte på at den enkelte steder er helt fraværende.

 
SV: -  Vi er i mot tvangsekteskap

Publisert: - Oppdatert: 28.07.2017 kl 10:48

Ikke overraskende seilte fylkessammenslåing og fiskeri opp som viktige saker da Bugøynesfestivalen ble sparket i gang med politisk debatt torsdag.

 
Innbyggerne flyr i flint

Publisert: - Oppdatert: 24.07.2017 kl 19:30

Etter at det ble klart at ingen vil fikse fylkesvegen lot ikke reaksjonene fra innbyggerne vente på seg.

 
Russisk atomkraftverk uten brensel når det slepes langs Norge

Publisert:

Atomkraftverket Akademik Lomonosov kommer ikke inneholde reaktorbrensel når det slepes langs norskekysten. Norge har i lang tid uttrykt bekymring for dette.

 
Ingen vil fikse Pasvik-vei

Publisert: - Oppdatert: 21.07.2017 kl 15:32

Veien langs Pasvikdalen blir av lokale omtalt som «landets dårligste vei», og bærer preg av både humper og hull. Nå viser det seg at ingen har lyst til å reparere den.

 
Bekymret for lærerkrise – stort rekrutteringsbehov

Publisert:

Til tross for at rekordopptak ved lærerutdanningen ved UiT og andre universiteter i landet, har det blitt færre søkere til grunnskoleutdanningen. Fortsatt stort behov for rekruttering, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 
Kvote på 3.000 tonn for å sikre Øst-Finnmark torsk

Publisert:

Distriktskvoteordning sendt på høring tirsdag.

 
«Formannskapet valgte en konstruktiv løsning framfor politisk spill»

Publisert:

DEBATT: Når selskapet får ny konsesjon for drift, og driften kommer i gang, vil de bli pålagt eiendomsskatt etter verdisetting av gruva, skriver ordføreren.

 
Tid for totalberedskap  - mens det ennå er tid

Publisert: - Oppdatert: 15.07.2017 kl 18:47

DEBATT: Erna Solberg har ikke tatt ansvar på dette særdeles kritiske området. Hun viser heller ikke tegn til verken å ha interesse eller vilje til det, skriver leder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund og leder Tom Rune Klemetsen i Norsk Tjenestemannslag Forsvaret.

 
- Forskjellsbehandling - og hvor skal pengene hentes fra?

Publisert: - Oppdatert: 14.07.2017 kl 10:10

Formannskapet ble omsider overbevist om at Sydvaranger burde slippe eiendomsskatt. Det liker Pål Gabrielsen svært dårlig.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse