I mellomtiden bor barna i hjemmemiljøet, på institusjon eller i beredskapshjem.

- Behovet er økende, og en må gjøre rekruttering hele tiden. De fleste fosterbarn blir i fosterhjemmene over år, og da er jo de plassene opptatt. Vi ønsker også å ha flest mulig i fosterhjem og ikke i institusjon, for at det skal bli mest mulig likt normalsituasjonen, forklarer Bufetat (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) som forrige helg sto på stand på Barentsmessa.

Bufetat vurderer nå å starte Pride-kurs i Kirkenes. Dette er et opplærings- og godkjenningsprogram for fosterforeldre.

Et av målene med å stå på messa var å skape blest om kursene, og lodde interessen.

Med på standen var også ordfører Cecilie Hansen. Hun er fosterhjemsambassadør, og har som oppgave å prate fram tjenesten så mye og så ofte som mulig.