I juni kunne en meningsmåling utført for Nordlys melde at Senterpartiet hadde hoppet bukk over Arbeiderpartiet og blitt det største partiet i Nord-Norge. Siden har Sp sin ledelse i landsdelen bare økt, og det er ventet at Ap kommer til å miste rekordmange ordførertaburetter til Sp i Finnmark. Men i Sør-Varanger holder Ap seg nokså stabilt.

Legges meningsmålingen SVA utførte i slutten av mai til grunn, viser den at Ap står støtt med 45 prosent, tilbake fra 50,3 prosent ved forrige kommunevalg. Sp økte velgermassen med smått 2,5 prosentpoeng, fra 18,5 til 21 prosent.

Ellers tyder alt på at venstrepartiene SV og Rødt vil gjøre et godt valg.

Valgmålinger er øyeblikksbilder av velgeres preferanser. Sp og andre partier kan ha greid å overbevise flere velgere under valgkamp, men ingen enkeltsaker eller begivenheter tilsier at valgresultatet vil skille seg nevneverdig ut fra SVA sin måling.

Barnevernssaken, om den viste at det er ledelsesproblemer innad i kommunehuset, gikk over. Skolestrukturdebatten ble på beleilig vis utsatt til etter valget. Ny havn og den forhatte eiendomsskatten er viktig for mange, men tydeligvis ikke viktig nok til å bevege velgere. Fylkessammenslåing har heller ikke preget debatten mye.

I sentrum av disse sakene finner vi dagens ordfører Rune Rafaelsen (Ap). Sammen med partilaget har han jobbet iherdig for å komme over den magiske 50-grensen for å kunne styre alene. Rafaelsen vil mest sannsynlig fortsette som ordfører, uavhengig av om Ap får flertall eller ikke. De burde kunne regne med støtte fra venstresiden, men det er enda bedre å kunne bestemme alene.

Kommunevalg er kjent for å være personfokusert, og blant sine egne velgere er Rafaelsen den ubestridte ordførerkandidaten. Tall fra SVA sin meningsmåling, viser at over tre av fire Ap-velgere foretrekker Rafaelsen som ordfører. Men det spesielle er at Rafaelsen, til en viss grad, også profilerer seg blant velgere som ikke stemmer Ap.

Tallene tyder på at andre partier rett og slett ikke har en ordførerkandidat som skaper begeistring og mobiliserer. Selv blant partiets egne kjernevelgere, og mange ser ikke noe alternativ til Rafaelsen.

Dette kan muligens være med å forklare hvorfor Sp ikke greier å få fotfeste i Sør-Varanger. Videre er Høyre, som hadde sine glansdager i 70- og 80-tallet, som Sydvaranger-funksjonærene sitt foretrukne parti, ventet å gå ytterligere tilbake og miste to kommunestyrerepresentanter.

Hvis resultatene fra valgmålingen inntreffer, er det en person som helt klart vil komme styrket ut av det hele: Rune Rafaelsen.

Ap er ventet å miste mange kommuner til Sp i nord. Det vil føre til at Sør-Varanger blir viktigere for sentralorganisasjonen som sosialdemokratisk utstillingsvindu og bastion i Nord-Norge. Det igjen vil styrke Rafaelsen sin posisjon i partiet, som ordfører i en viktig kyst- og grensekommune.

Nasjonalt har Rafaelsen posisjonert seg som en viktig talsperson for Barentsregionen, og han bruker sin mangeårige erfaring fra Barentssekretariatet for å pleie relasjoner over grensen. For selv om diplomatiet med Russland på nasjonalt plan går trått, jobbes det videre på regionalt nivå. Det har han fått lov til, og på dette området har Jonas Gahr Støre og Rafaelsen fellesinteresser. I de senere år, har han også arbeidet aktivt mot Kina.

Men det internasjonale engasjementet, har også slått tilbake på Rafaelsen. Under sin periode har han fått kritikk for å leke utenriksminister, og får manglende fokus på de lokalene sakene som er viktig for folk flest. Dette inntrykket har han, rett før valget prøvd å rette opp i, med innlegg om helse- og omsorgstjenesten og satsing på barneidrett.

Dessuten er ikke Rafaelsen en utelukkende samlende figur innad i eget partilag. Under denne perioden har to Ap-representanter, Trasti og Nilsen, valgt å gå ut. Og de rettet i debattinnlegg nå før valget et usedvanlig hardt spark mot Rafaelsen for hans håndtering av havnesaken og for samrøre med Norterminal og Stolt-Nielsen. «Konspirasjonsteorier», var Rafaelsen sitt svar.

Under Ap sitt partimøte i juni kunne man også tydelig merke at havnesaken og skolestruktur splitter. Men da er det godt å ha varaordfører Lena Norum Bergeng, som går langt mer stille i gangene, ved sin side for å samle rekkene.

Alt peker mot at Rafaelsen som person vil komme styrket ut av valget, uavhengig av om Ap får over 50 prosent eller ikke.