Varanger museum IKS er nå i gang med et forprosjekt for det nye Senteret for partisan- og krigshistorie i nord. Konservator Synnøve Fotland Eikevik ved museet kan ikke love en fast åpningsdato på dette tidspunktet, men forteller at de ser på en åpning i 2022. Det er blant annet avhengig av at de får inn finansiering av prosjektet.

Innen den tid skal de blant annet ha tatt en ny vurdering av partisankvinnenes bidrag under krigen. Eikevik peker spesielt på den første kvinnelige fallskjermhopperen i Norge, Dagny Sibblund fra Jakobsnes.

- Som mange andre kvinner i motstandsbevegelsen i Norge har også de kvinnene som deltok i eller var en del av det sivile nettverket til partisanene i større grad vært stille om sine bidrag og opplevelser under og etter krigen. Noen unntak er det, deriblant Dagny Loe, Jørund Sivertsen og Borgny Schanke. Noe av hensikten med å få opprettet et nasjonalt senter for partisan- og krigshistorie i Nord vil være å stimulere til økt forskning og ny kunnskap om denne delen av den norske krigshistorien, forteller Eikevik.

- Vi vil samle fragmentene av partisanenes historie. Litt av poenget er å løfte opp hele Finnmarks historie, på nasjonalt nivå. Dette er noe som angår hele Norge, sier hun.

Landsfokus

Det nye partisansenteret er planlagt til Kiberg så langt. Men en annen hensikt med et slikt senter er å sette fokus på alle partisaner - over hele landet.

Museet skal samle inn fortellinger og dokumentasjon om partisanene og deres etterkommere som en del av prosjektet. De vil se både på tiden før, under og etter krigen.

- Det kan være gunstig å se det i et større perspektiv, med både nasjonal og internasjonal politikk som bakteppe. I stor grad kan man også se den overvåkingen som ble gjort som et overgrep fra myndighetene og dermed et brudd på grunnleggende menneskeretter, noe som gjør historien aktuell i dag, skriver konservatoren.

I den sammenheng vil det bli gjort intervjuer av etterkommere til partisanene og det sivile nettverket rundt dem. Museet samarbeider med Universitetet i Tromsø i prosjektet.

Partisanene

Partisanene var sivile folk som sammen med sovjetiske styrker kjempet mot tyskerne under andre verdenskrig. Flere av dem fikk direkte trening av russerne.

Det er anslått at det var 45 personer som var partisaner, og 53 sivile hjelpere og informanter. Av partisanene var det bare 17 som overlevde krigen. Det er imidlertid ikke helt klare tall på hvor mange som var med i bevegelsen.