- Sør-Varanger Høyre står opp for eget lokalt næringsliv, sier partiets kommunestyrerepresentant, Eilif Johannesen.

Den nye skolen for Bjørnevatn og Sandnes er nå inne i partiets investeringsbudsjett for 2017-2020. Som Arbeiderpartiet legger også Høyre opp til byggestart allerede i 2018, ett år tidligere enn det rådmannen legger opp til.

- Ikke bare forserer partiet byggestarten, men vi vil også arbeide hardt for at entrepriseformen for byggeprosjektet skal legges mest mulig til rette for lokalt næringsliv, sier Johannesen.

Sjokkert

Høyre-politikeren er sjokkert over hva som kom fram på folkemøtet som kommunens politiske ledelse holdt i forbindelse med presentasjon av den nye skolen for Bjørnevatn og Sandnes. - Byggeprosjektet ble på folkemøtet stolt presentert som «Dette er et prosjekt for de nasjonale entreprenørfirmaene». Jeg har pratet med flere aktører i det lokale næringslivet etter dette folkemøtet. De er svært lite fornøyd med at deres egen kommune legger opp til en entrepriseform for nasjonale entreprenørfirmaer, sier Johannesen.

Nå tar han til orde for at kommunen snarest må forkaste den lanserte entrepriseformen.

- For det første er ikke entrepriseformen politisk behandlet, og for det andre er det hårreisende at byggeprosjektet ikke søkes realisert med mest mulig leveranser fra lokalt næringsliv. Vi forventer at kommunen tar lokalt samfunnsansvar og tilrettelegger for mest mulig lokale ringvirkninger. Dette byggeprosjektet er så stort og «komplisert» at hvis lokalt næringsliv skulle vinne anbudet, vil Sør-Varanger-samfunnet tilføres helt unik kompetanse. Dette vil igjen skape grobunn for større konkurransekraft både i hjemmemarkedet og i det regionale og nasjonale markedet, sier Johannesen.

Smuler igjen

Han mener dette får store ringvirkninger lokalt.

- Dersom det legges opp til at det bare er store nasjonale entreprenører som kan konkurrere om anbudet, er det dessverre slik at disse entreprenørene gjerne søker nasjonale underleverandører og samarbeidspartnere. Faren for at det bare blir smuler igjen til lokale leverandører er meget stor, og kapitallekkasjen ut av kommunen vil bli formidabel.

Johannesen er veldig kritisk til Arbeiderpartiets håndtering av denne saken.

- Politisk ledelse hevder til stadighet at de styrer den mest næringsvennlige kommunen. Proneo-rapporten fra april i år sier som kjent noe helt annet.

- Som en start på et nytt liv som en mer næringsvennlig kommune, oppfordrer vi politisk ledelse til å invitere til en leverandørkonferanse i god tid før valg av entrepriseform og utlysning av anbud. Det vil også være nyttig å høste av de erfaringene Finnmarkssykehuset som byggherre har gjort i forbindelse med byggingen av nye Kirkenes sykehus.

Finnmarkssykehuset

Høyre-representanten sammenligner skolebyggingen i Bjørnevatn med byggingen av nytt sykehus på Skytterhusfjellet.

- Finnmarkssykehuset valgte helt bevisst en entrepriseform som ga lokale entreprenører en reell mulighet til å konkurrere. Det er rett og slett veldig imponerende hva vårt eget næringsliv har levert til det nye sykehuset. Vi forventer at denne advarselen tas på alvor av politisk ledelse. Sør-Varanger Høyre stiller seg mer enn gjerne til disposisjon for politisk ledelse for å utarbeide et best mulig konkurransegrunnlag for kommunens eget næringsliv, sier Johannesen.

Politisk mynt

Ordfører Rune Gjertin Rafaelsen (Ap) synes det er trist at Høyre oog Eilif Johannesen forsøker å slå politisk mynt på en sak som alle er enige om.

- En av grunnene til at vi foreslår flere byggeprosjekter er jo nettopp at vi er opptatt av det lokale næringsliv og arbeid til alle. Vi vil selvsagt legge til rette for mest mulig lokale ringvirkninger, sier Rafaelsen.