Møtet er for alle som er interessert i forurensning, fisk og fysiske inngrep langs grensevassdragene. I møtet vil vi be om innspill til hvilke tema som bør prioriteres i den nye flerbruksplanen som trår i kraft fra 2021. I tillegg vil Finnmark fylkeskommune orientere om arbeidet med regional vannforvaltningsplan, herunder plan for Pasvik vannområde.

Vil forbedre vannmiljøet

Målet med arbeidet som foregår innenfor de forskjellige vannregionene er i ivareta og forbedre vannkvaliteten. Dette foregår i hele Europa.

I planprosessen man holder på med, skal tiltak for å opprettholde og forbedre miljøtilstanden i nedbørsfeltene til grensevassdragene identifiseres.

Finland, Russland, Norge

– Arbeidet med å utarbeide en ny flerbruksplan er organisert som er prosjekt og vi har fått midler fra Kolarctic-programmet, sier Anne Smeland. Hovedpartner er Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som koordinerer prosjektet på vegne av de tre landene som deles om Pasvikelva.

– Vi startet opp i desember 2018, sier Smeland til avisa. – Vi er i første fase av arbeidet hvor vi jobber sammen på tvers av de tre land med å identifisere de viktigste plantema. Vi har hatt et felles møte om dette i mars 2019.

Viktig å få lokale innspill

Frem mot september jobber hvert land med å få innspill lokalt fra egne organisasjoner og innbyggere.

– Når alle innspill er samlet opp skal vi i september oppsummere, og deretter lage detaljerte planer for hvordan vi skal jobbe fram et felles tiltaksprogram i løpet av 2020, forteller seniorrådgiver Smeland.

Legger rammer fremtida

Seniorrådgiver Anne Smeland forteller at tiltaksprogrammet som blir laget skal gjelde for perioden 2021-2030, og vil legge rammer for miljøvernsamarbeidet i grensevassdragene i perioden. – Et felles tiltaksprogram vil styrke miljøvernsamarbeidet på grensen for de neste 10 år, og legge grunnlaget for nye samarbeidsprosjekt sier hun.