Det er dannet en støttegruppe for Frode Berg, og de tok initiativet til denne stille støttemarkeringen i sentrum av Kirkenes lørdag formiddag.

Støttegruppa har to mål: få Frode hjem, og styrk folk-til-folk-samarbeidet.

I Kirkenes ønsker man ikke at det gode forholdet til naboen Russland skal bli skadelidende av at Berg er arrestert i Moskva, siktet for spionasje.

Medmenneske og venn

Sogneprest Einar Aksel Rånes Fagerheim innledet med å si at han savner sin menighetsrådsleder.

– Selv står jeg her i dag som innbygger av Sør-Varanger og savner et medmenneske og en venn.

Han ser seg også som en grenseboer, en som nyter godt av det arbeidet som nettopp Berg har vært en viktig del av. Nemlig å skape tillit, naboskap og fredelig sameksistens på tvers av grenser og skillelinjer.

I sin appell sa ordfører Rune Rafaelsen at Frode Berg er en brobygger for det folkelige samarbeidet mellom Russland og Norge, og en freds-bygger.

– Mange her i Sør-Varanger reagerte med forbauselse og undring da vi fikk vite at Frode Berg var arrestert i Moskva, mistenkt for spionasje.

Rafaelsen krever at den norske regjeringa bruker alle politiske kanaler for å få Frode Berg hjem så fort som mulig. Han mener også at staten bør bidra til advokathjelp.

Ordføreren ba også folk om å støtte familien til Berg. Det skal samles inn penger slik at familien får muligheten til å reise og besøke ham i fengsel i Moskva.

Brev til Moskva

Støttegruppa overleverte et brev til det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, som er stilet til russiske myndigheter. Prest Torbjørn Brox Webber i støttegruppa leste brevet på torget i Kirkenes for de flere hundre frammøtte:

"Hjelp Frode hjem. Støtt folk- til folk-samarbeidet. Folket i Sør-Varanger ber om hjelp til å få Frode Berg hjem så raskt som mulig. Frode Berg er ingen spion, men en brobygger og en forkjemper for et aktivt samarbeid mellom våre lands folk. Støtt folk-til-folk-samarbeidet."

Igor Lapitsky fra det russiske generalkonsulatet var selv på støttemarkeringen, og sa følgende om brevet fra støttegruppa:

– På vegne av generalkonsulatet garanterer jeg at brevet blir oversendt til Moskva så raskt som mulig.