– Jeg er med, svarer lufthavnsjef Knut Kristoffersen på spørsmålet om bedre sammenknytting av flytilbudet på Nordkalotten med bedre tverrgående forbindelser. Det er et uttrykt politisk ønske om å fremme mobiliteten og tilgjengeligheten i regionen. Men flyselskapene har ikke fulgt på.
– Vi diskuterer med operatørene, spesielt med Widerøe, muligheten for forbindelser til både Rovaniemi og Murmansk. Der har vi et Widerøe-fly som kommer inn 10.15 og skal videre 13.05, og da burde det være mulighet enkelte dager i uka, kommenterer lufthavnsjefen.

Arbeidsinnvandring

For forbindelse til Finland sier Knut Kristoffersen at tanken er løftet med hensyn til arbeidsinnvandring, reiseliv og turisme.
– Vi har også en større kvensk befolkning som kanskje er lei av å kjøre. Derfor har vi foreslått at en i hvert fall sommerstid kunne fly til Rovaniemi i helgene. Vi har også arbeidsinnvandring fra Finland, Sverige og i tillegg de baltiske landene.
Julenisseturister er en annen del av bildet.
– Helsinki har 60 til 70 bevegelser østover i uka. 70 prosent går videre til Europa og 30 prosent nordover i Finland. Så er spørsmålet hvordan vi kan få ringvirkninger til oss. Tidligere har det mest vært japanere som har reist nordover. Nå kommer stadig flere kinesere og de har mer tid når de reiser. Da vil de kanskje etterhvert også utvide horisonten. Vi vet at destinasjoner går tørre etterhvert, og etter Nord-Finland vil de kanskje utvide reportoaret til Ishavet.

Tallfeste behov

Kristoffersen anslår at Kirkenes Lufthavn nå har mellom fem og ti prosent russiske reisende.
– Vi gjorde en undersøkelse for fire-fem år siden. Da skulle tre prosent av de som kom over Storskog videre med fly. Nå vil jeg tro det er mellom fem og ti prosent, kanskje nærmere fem prosent.
Lufthavnsjefen påpeker at det er viktig å tallfeste behovet. For eksempel for arbeidsinnvandringen.
– Vi har hatt tverrgående forbindelser tidligere, uten at det har vært en suksess. Til Murmansk er det gjort forsøk to ganger. Og Ivalo hadde vi med Finnair fra 1963 til 1975, og senere med Norving. Men det er 30 år siden, og bildet er annerledes nå. Om ikke turisme og arbeidspendling er nok for å få det til kommersielt, så kan det også være at en må gå inn og subsidiere litt for å få et tilbud i gang.
Norwegian flyr vinterstid fra Ivalo til Helsinki, dessuten fra Kittilä og Rovaniemi til den finske hovedstaden. Men flyselskapet vil ikke kommentere eventuelt nye ruteplaner, for eksempel om det kunne være interessant å frakte vinterturistene videre til Kirkenes og hurtigruta.