Investeringsfondet, som sist høst ble fullstendig slaktet i en evalueringsrapport for knapt å ha hatt noen effekt, er nå forvaltet av Innovasjon Norge i Oslo. Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil nå fremme forslag i Stortinget om å flytte forvaltningen til KIrkenes.
– Jeg håper de andre partiene vil støtte forslaget, slik at dette fondet kan bli et verktøy for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser med utgangspunkt i de fantastiske mulighetene vi har, sier Helga Pedersen i pressemeldingen.

Ringvirkninger

Målet med investeringsfondet var å bidra til norske selskapers investeringer i Nordvest-Russland. Men effekten har uteblitt.
– Vi finner små direkte økonomiske effekter i form av varige arbeidsplasser. Per dags dato er det kun ett av porteføljeselskapene som har operativ drift, skrev Menon i en evalueringsrapport i fjor høst.
Ordfører Rune Rafaelsen mener en flytting av forvaltningen til Kirkenes vil kunne gi bedre ringvirkninger for næringsutviklingen også på norsk side, og påpeker at Sør-Varanger gjennom flere år har opparbeidet stor kompetanse på næringssamarbeid med Russland. Fondet er på mellom 130 til 140 millioner kroner, og han ser nye politiske muligheter ved å flytte forvaltningen til Kirkenes. Rafaelsen holder også muligheten åpen for at fondets forskrifter endres slik at det kan brukes mer fleksibelt.
– Dette er overmodent for gjennomføring, mener ordføreren og opplyser at et lignende forslag er fremmet tidligere, da av Jan-Henrik Fredriken (Frp) i 2007.

Tivoli

Nå skal opp mot fire personer være sysselsatt med forvaltningen av fondet.
Til hvilket miljø tenkes forvaltningen lagt? Barents-systemet? Næringshagen? Kommunen?
– Vi har fått et gründerkollektiv med Tivoli North og vi må klare å stimulere gründere på en helt ny måte. Derfor kan det kan tenkes at miljøet i tilknytning til Tivoli North er det rette. Vi vurderer også å legge vår omstillingsorganisasjon dit, påpeker Rafaelsen som berømmer Odd Omland og Helga Pedersen for å fremme forslaget for Stortinget.
I Menons evalueringsrapport foreslås det å slå sammen fondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa, og også å inkludere St. Petersburg i virkeområdet.