Sør-Varangers eneste stortingsrepresentant sitter i energi- og miljøkomiteen og var saksordfører for stortingsmeldingen for friluftsliv, der hovedmålsettingen er at en stor del av befolkningen skal drive jevnlig med friluftsaktiviteter. Nå er han inne i sin siste stortingsperiode. Dette vil gi han ennå mer tid til å dyrke sine fritidsinteresser hjemme i Jarfjord.

Norsk Friluftsliv skal arrangere Friluftslivets uke over hele Norge fra 2. til 10. september (#nattinaturen) og intervjuer i den forbindelse en rekke stortingsrepresentanter over hele landet som en del av forberedelsene til denne uken, som også er rett før Stortingsvalget. Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 940 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. 

- Det er regjeringens ansvar å få flere ut i aktivitet i naturen. Men det er også et ansvar i alle nivåer, helt ned til barnehagen. Skal vi lykkes med å få flere ut, må alle nivåer prioritere at vi oppsøker naturen, mener han.

Finnmarksvidda

Norsk friluftsliv har intervjuet Fredriksen, som en av flere stortingspolitikere. Personlig anbefaler Sør-Varangers stortingsrepresentant alle å ta en tur for å se Finnmarksvidda i høstskrud i september.

- Da vil du møte et vanvittig fargesyn som etser seg inn i sjela, lover han.

- Mye, hele livet. Store deler av livet har jeg brukt til å fiske på vidda, i lakseelver og plukka bær og sopp. Jeg har mye å takke friluftslivet for. For eksempel min personlige helse. Aktivitet i naturen betyr mye for den enkelte, og i et folkehelseperspektiv. Der jeg vokste opp dro hele bygda på bærtur sammen, og vi plukka blåbær og tyttebær i dagevis. Min inngang til friluftslivet var rett og slett matauke. Jeg hadde også en aktiv far, som tok meg med på fiske i Finnmark. Som voksen flyttet jeg selv til Finnmark for å være mer ute i den fantastiske naturen der oppe.

- Et sted som betyr mye er Grense Jakobselv i Finnmark. Det har vært en veldig god lakseelv. Her kan man også treffe både elg og bjørn. Det er et fantastisk område med en rik løvskog.

- Ja, sist var i fjor sommer i Alta. Jobben på Stortinget gjør at man dessverre ikke får gjort alt man vil. Men tidligere var jeg mye på laksefiske og rypejakt, og hadde mange flotte turer på vidda - da sov jeg ute 15-20 døgn i året.

Pasvikdalen

- Å bevege seg i gammel urskog i Pasvikdalen. Alt er helt uberørt. Gleden ved å felle sin første tiur med en hund som jeg selv hadde trent opp.

- Jeg tror at man utvikler en dypere forståelse av seg selv av å være i stor natur. Man blir mye mindre. Det gir perspektiv og man blir ydmyk. Det du har rundt deg betyr så utrolig mye mer enn deg selv. Vi mennesker har godt av det. Det er nesten en religiøs opplevelse.

- Jeg tar med følelsen av ydmykhet og takknemlighet inn i politikken og arbeidet. Det gir meg evne til å gjennomføre politikk, men også en ydmykhet som person. Jeg skulle ønske at alle som driver med friluftsliv kunne vise større raushet for andre måter å drive friluftsliv på. Alle som driver en form for friluftsliv har en genuin interesse.

- Både organisasjonene og Stortinget er opptatt av å fremme friluftslivet. Det er et viktig premiss. I sum mener jeg Norge som nasjon har vært ganske flinke til å ivareta alt det vi har fått. Det betyr mye både for den enkelte og for samfunnet. Vi må fortsette å holde fokus på det, den arven må vi ta vare på.

- Det er regjeringens ansvar å få flere ut, å sette fokus. Men det er samtidig et ansvar i alle nivåer, helt ned til barnehagen. Alle nivåer må prioritere at vi oppsøker naturen. Selv har jeg søkt ensomhet i naturen, mens friluftsliv for en som bor i en by kan være helt annerledes. Hvor går grensene for friluftsliv? Hensikten er å få flere ut i aktivitet i naturen.

- Jeg kan anbefale en tur til Finnmarksvidda i høstskrud i september, litt til fjells. Da vil du møte et vanvittig fargesyn som etser seg inn i sjela.

#nattinaturen

- Jeg kommer garantert til å ha mange fine netter ute før september, men ja, jeg blir gjerne med på båldebatt og #nattinaturen 2. september, sier Jan Henrik Fredriksen. Han har ikke mange ukene igjen som stortingsrepresentant når friluftslivskampanjen er i begynnelsen av september.