- Vi har merket at det har vært en økning av utenlandske gjester, og da spesielt asiatiske og europeiske. Men for våres vedkommende så utgjør ikke turistene den hele og fulle sannheten. Omsettnigsmessig så ser vi ikke den store økningen, men det er klart vi opplever større pågang, sier daglig leder ved Sollia gjestegård, Eivind Nordhus. Sollia gjestegård opplever stor pågang fra turistene, og har nesten alltid fullt hus når de holder åpent.

NHO Reiseliv sine tall viser at overnattingsteder i nord opplever spesielt gode tider. I januar skal nordnorske overnattingsbedrifter hatt totalt 217 392 overnattinger. Det er en økning på nesten 28 000 overnattinger sammenliknet med samme måned i fjor, ifølge NHO Reiseliv. Økningen utgjør en prosentvis økning på 15 prosent i landsdelen, mot en nedgang på 0,2 prosent på landsbasis. Og statistikken viser at flere og flere utenlandske gjester legger turen til Finnmark og Sør-Varanger også.

Økning i reisedøgn

Ifølge regionssjef Gunnar Nilssen i NHO Reiseliv er det spesielt andelen av utenlandske reisende og arbeidende som øker.

- Vi ser at det er en spesielt stor økning i utenlandske gjestedøgn. For hotellene i Sør-Varanger kommune så ser man at det har vært en total økning på hele 54,8 prosent sammenliknet med i fjor, sier han.

Videre peker Nilsen på at det er spesielt reisende eller arbeidere fra Asia, Tyskland og Argentina som viser seg å stå for de fleste reisedøgnene. Også øvrige nasjonaliteter er representert.

- Tallene viser også at det er en stor økning i ferie-og fritidsdøgn. Det innebærer utelukkende turisme, og her har man i Sør-Varanger hatt en økning på 69,7 prosent, sier Nilssen videre.

Kontinuerlig arbeid

Bakgrunnen for økningen landets nordligste fylker nå opplever, mener regionsjefen har å gjøre med det gode arbeidet som har blitt lagt ned over tid.

- Over lang tid har man fått et stort marked for vinteropplevelser uten å måtte ha ski på beina. Det handler om langsiktig arbeid fra begynnelsen av 2000-tallet. Da begynte man å utvikle reiselivet med aktiviteter og lokale produkter. Dette ser vi kan være tilfellet i Sør-Varanger, hvor man har blant annet Snøhotellet og Barentssafari for å nevne noe. Samtidig er det viktig med distribusjonsmulighetene som har kommet, med flere flyavganger og sosiale medier. Det gjør området mer attraktivt, sier regionssjefen.

Flest fra Asia

Og Snøhotellet i Kirkenes bekrefter interessen fra publikum. De opplever, som tallene viser, at gjester fra Asia er økende.

- Vi kan bekrefte at januar i år var veldig god sammenliknet med i fjor. Vi ser likevel at februar var mye bedre. Og vi ser også at det er Asia som er i ferd med å ta over mer og mer, så det er ingen hemmelighet at det utgjør flertallet, sier daglig leder Øyvind Sollie ved Snøhotellet i Kirkenes.

Og at februar også har vært en god måned bekrefter NHO Reiseliv. Ifølge tall skal antall utenlandske gjester til Nord-Norge ha økt med 15 prosent i feberuar sammenliknet med samme måned i fjor. Norge som helhet har hatt en nedgang på hele 9 prosent. Det tilsvarer at det i årets første to måneder har vært 456 050 overnattinger i landsdelen, hvilket er 27 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent.

Gledelige tall

De to nevnte hotellene i Sør-Varanger er ikke alene. Også Thon Hotell i sentrum av Kirkenes opplever pågangen av gjester som svært positiv.

- Vi synes det er veldig spennende og ikke minst hyggelig at overnattingsbedrifter i Nord-Norge gjør det veldig bra i januar. For Thon Hotel Kirkenes sin del hadde vi også en positiv januar og en god økning fra 2016. Vi hadde gjester fra flere nye land og spesielt Asia har hatt en god vekst hos oss denne vinteren. Vi ser allerede at bestillinger har begynt å komme for neste vinter og gleder oss over at pilene peker oppover for overnattingsbedrifter i Sør-Varanger.

Attraktivt

Regionsjef Nilssen mener suksessen for kommunen ligger i utnyttelsen av ressursene man har tilgjengelig.

- For Sør-Varanger vil jeg også si at en av suksessfaktorene er at man har gjort seg attraktiv for turistene. Også de som kommer til Finnland først, og så velger en tur innom Kirkenes og omegn. Det at man har en god tilførsel av asiatiske reisende som ønsker en forlengelse av oppholdet og som også vil få med seg aktivitetene som tilbys i kommunen rett over grensen, sier Nilssen.