- Vi har akkurat det samme målet som Jan Tore Rasvik, Rio og kafeen, sier Pedersen.

- Vi vil inkludere og bryte ned fordommer, sier hun. I forrige uke var hun og tre andre i nettverket på besøk på Kafe Kom Inn og stekte vafler, laget pelmeni, serverte kaffe, pratet med folk og sørget for underholdning. I løpet av dagen kom over 70 personer innom.

- Rus er et problem overalt, også i russiske miljøer, og de holdningene og den åpenheten som vi ser her på kafeen gjør oss i Kjærringhjelpen til likesinnede. Så vi ser det som helt naturlig å delta og hjelpe til på kafeen, sier Natalia Pedersen.

- Kafeen er ikke bare for folk med rusproblemer, det er også et sted for nettverksløse mennesker, for ensomme, et sted å treffe folk, sier Jan Tore Rasvik.

Nettverk

Kjærringhjelp er et nettverk av frivillige innvandrerkvinner som bor i Norge. De kommer fra Russland, Nederland, Latvia, Filippinene og Rwanda. Det er kvinner med ulik bakgrunn og utdannelse, men med den felles erfaring at de alle har vært ny i Norge, og ønsker å bruke erfaringen til å hjelpe andre.

- Vi har blitt enige om fire slike dager i året, der de kommer og driver kafeen sammen med oss. Men det som skjer som et resultat av dette er at både vi som bruker kafeen og de som bruker Kjærringhjelpen får utvidet nettverket sitt. Og vi har mye felles og mye å snakke om, sier Rasvik.

Fordommer

Natalia Pedersen forteller at hun som helsefagarbeider ble kjent med Norsk Folkehjelp da hun bodde i Murmansk og organisasjonen kom til sykehuset i Murmansk for å dele ut medisinsk utstyr.

- Det var i 1996. Da jeg siden kom til Norge, tok jeg kontakt med dem og siden har jeg vært med i Folkehjelpa. Senere etablerte vi Kjærringhjelpa for å kunne hjelpe andre som kanskje føler seg ensomme eller som trenger hjelp med å finne fram i systemet, forteller hun.

- Dette er et veldig spennende samarbeid. Vi er veldig opptatt av å kunne hjelpe andre og ikke møte noen med fordommer, uansett hvor de kommer fra. Rusen ser ikke forskjell på folk, ser ingen nasjonaliteter. Vi prøver å bli kvitt rusen, men kan samtidig lære noe av den, om å bli kvitt fordommer, sier Rasvik.