Venstre setter også av 20 millioner ekstra til Økokrim, og halve beløpet øremerkes til dyre- og miljøkriminalitet. Partiet vil dessuten ha 13 millioner i omstillingsstøtte til pelsdyropprettere og 30,5 millioner til organisasjoner som regjeringen har kuttet støtte til.

Venstre kjemper for at dyrs rettigheter skal bli tatt på alvor, fremholder Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre.

– Da må vi satse mer på dyrepoliti og legge ned pelsdyrnæringen. Ikke minst trenger vi dyrevernsorganisasjoner som hele tiden kan holde politikere i nakken, sier han.

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre og KrF starter trolig tirsdag.