Lørdag ble det klart at Venstre går i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Venstre-leder Trine Skei fikk landsstyrets tilslutning til forhandlinger, men partilederen er samtidig helt ærlig på at det ikke er et samlet parti som står bak avgjørelsen.

Venstre-lederen appellerte til partifellene om ta sjansen på å klare å endre regjeringen.

– Oppdraget vårt er å dytte regjeringen i en er sosialliberal retning, og det er det Venstre-folket er opptatt av at vi skal klare. Nå har vi fått en sjanse til å prøve om en slikt prosjekt kan lykkes. Jeg skal jobbe dag og natt for å få det til, lovet Grande.

Venstres klare krav til regjeringsdeltakelse er det de kaller en grønnere og rausere regjering.

Det innebærer blant annet vern av Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørefeltene og Iskanten fra oljeaktivitet, opptrapping av kampen mot barnefattigdom, en politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og en regjering som løfter de som trenger det, sa Grande.

Grande høstet stående applaus fra landsstyredelegatene etter at beslutningen var kunngjort lørdag. Nå skal partilederen ta juleferie, og forhandlingene vil starte etter juleferien. Når forhandlingene er over, får landsstyret resultatet til behandling, for så å gi stortingsgruppen et råd om Venstre bør gå i regjering eller ikke.

– Spiller høyt

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU, mener Venstre-leder Trine Skei Grande tar en dristig sjanse ved å gå inn for regjeringssamarbeid med Høyre og Frp.

– Hun spiller høyt nå. Både fordi man vet at det å være juniorpartner i regjering kan koste mange stemmer, men også når det gjelder partiets identitet. Spørsmålet er om de klarer å opprettholde et tydelig Venstre som står for noe annet enn Høyre og Frp, og ikke blir en variant av Unge Høyre, sier Jenssen til NTB.

Han mener regjeringsspørsmålet har virvlet til overflaten motsetninger som allerede finnes i partiet, som mellom By-Venstre og Land-Venstre, og mellom Østlands-Venstre og Vestlands-Venstre.

– Det er også en motsetning mellom topp og bunn i partiet. Ønsket om å gå i regjeringsforhandlinger har vært klart initiert fra toppen. Så får vi se etter hvert hvor kraftig disse forskjellene vil komme til uttrykk, sier Jenssen.

Solberg: – Fortsatt vanskelig

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er glad for at Venstre sier ja til regjeringsforhandlinger, men erkjenner at de vanskelige sakene ikke forsvinner av den grunn.

– Dette handler om kjente saker som flyktningpolitikken, det grønne skiftet og finansieringen av omleggingen til et lavutslippssamfunn, sa Solberg under et pressemøte lørdag kveld.

– Men vi har tidligere klart å finne balansepunkt i disse sakene etter tøffe forhandlinger, påminnet hun.

Solberg sier at ingen statsråder sitter sikkert i forhandlingene om hvilke partier som skal lede hvilke departementer.

KrF fornøyd på utsiden 

KrF-leder Knut Arild Hareide sier KrFs valg om å være opposisjonsparti står fast selv om Venstre nå har bestemt seg for å gå inn i regjeringsforhandlinger.

– KrF er trygge på vårt valg, og høsten har vist at vi får store gjennomslag i viktige saker som sikrer flere lærere i skolen, som gjør hverdagen enklere for familiene og solidaritet med verdens fattigste, sier Hareide til NTB.

Anders Todal Jenssen tror det relativt raskt vil komme en avklaring om at Venstre går inn i regjering, selv om det i første omgang bare er snakk om regjeringsforhandlinger.

– Jeg tolker det som Venstre har fått såpass sjenerøse løfter i sonderingene at de tror på et klart positivt utfall av de formelle forhandlingene. At de nå tar seg enda en runde, tolker jeg som en «æresrunde» for partiorganisasjonens skyld, sier han.

– Det viser også at det ligger en del dramatikk i dette veivalget. Ledelsen har fryktet at organisasjonen skulle sette seg fullstendig på bakbeina, derfor tar de noen runder til, sier Jenssen.