Leder Jørn Haga i Sør-Varanger LO er veldig fornøyd med det enstemmige vedtaket kommunestyret gjorde.
- Vedtaket om Høybukta vest som lokasjon for stamnetterminal må bety at alt annet arbeid med å utrede andre alternativer bortfaller.

Haga mener det er uforståelig dersom det medfører riktighet at kommuneledelsen nå utreder andre alternativer.

- Dette er for meg komplett uforståelig. Å bruke tid, ressurser og penger på å utrede andre alternativer er bortkastet all den tid vi har et kommunestyrevedtak på Høybukta vest og ikke minst når Statens vegvesen tar på seg reguleringsansvaret til Høybukta vest, sier den lokale LO-lederen.

- La meg si det sånn; jeg er glad for at prosessen nå har kommet et godt stykke på vei. Jeg er opptatt av resultater og da må arbeidet med andre stamnettalternativer faktisk utgå. Jeg tar det for gitt at dette arbeidet blir stoppet og kommunestyrevedtaket fulgt opp. Jeg vil nøye meg med å si dette i denne omgang. Men ingen skal tvile på at Sør-Varanger LO vil følge nøye med denne saken, sier LO-leder Jørn Haga.

?- Johannesen rolle som offer og redningsmann

 - Jeg registrerer nok en gang at Eilif Johannesen og Høyre er ute i media for å påta seg både en offerrolle for det politiske spillet samtidig som han ønsker å fremstå som en redningsmann for Sør-Varanger kommune. En kombinasjon som han ikke alltid kommer like godt ut av. Det sier varaordfører Lena Norum Bergeng (Ap).

 Hun mener at Høyre og Eilif Johannsen godt kan være bitter for at Arbeiderpartiet tar æren for et enstemmig vedtak i kommunestyret om stamnetterminal i Høybukta vest.

- Sannheten er jo at hvis ikke Arbeiderpartiet hadde stemt for dette forslaget, så hadde det jo heller ikke blitt ett enstemmig vedtak. Sånn sett skal et samlet kommunestyre ha æren for det og hverken vi i Arbeiderpartiet alene eller Høyre. Jeg vil også minne om at alle vedtak som er gjort i stamnettsaken har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stått sammen om, sier Norum Bergeng.

Overrasket

Norum Bergeng er overrasket over at Høyre og Eilif Johannesen sier at de ikke er overrasket over at Høybukta vest nå ikke betyr Høybukta vest lenger. 

- Det må stå for Høyre og Eilif Johannesen sin egen regning. Han fortsetter med å si at Høybukta vest ikke betyr Høybukta vest mer, og at det er bakgrunnen for at de fremmet et forslag om at dette vedtaket måtte skrinlegge alle tidligere vedtak i saken. Jeg opprettholder her mitt svar i kommunestyret, om at dette er helt unødvendig, da det alltid er siste vedtak som gjelder. Han fremholder at Ap arrogant stemte ned Høyres forslag. Jeg tør minne Eilif Johannesen og Høyre om at forslaget ble nedstemt av både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV`s ene representant. Var de like arrogante, fordi de også så at forslaget var helt unødvendig?

Glad det ble enstemmig

- Jeg vil også si meg enig med ordfører om at jeg er glad for at vi kunne få et enstemmig vedtak, da dette har vært og kommer til å være en krevende sak i årene fremover. Jeg er i likhet med ordfører også informert om at administrasjonen har hatt et anbud ute for å innhente kostnader vedrørende en teknisk studie av Høybukta vest, Leirpollen og Pulknesset. Dette vil jo ikke omgjøre et vedtak om Høybukta vest, men heller bidra til å ta gode valg og avgjørelser i det videre arbeidet med å få til en forpliktende avtale med private aktører for å kunne realisere Høybukta vest som stamnetterminal.

Varaordføreren tror at også Høyre og Eilif Johannesen er enige i at dette ikke er en kostnad Sør-Varanger kommune kan ta alene.  At Høyre og Eilif Johannesen heller ville brukt disse pengene på helse- og omsorgsektoren er jo en ærlig sak, men nå kan man faktisk ikke bruke investeringsmidler til drift av kommunen. Noe jeg trodde Høyre og Eilif Johannesen var klar over, sier Norum Bergeng.

Respekt

- Både jeg, ordfører Rune Rafaelsen, styreleder Odne Stunes og resten av Arbeiderpartiet respekterer selvfølgelig alle kommunestyrevedtak som gjøres og det går jeg ut fra at alle kommunestyremedlemmer og de andre politiske partier også gjør, noe annet ville vært urovekkende. Det er jo det som er politikk. Avgjørelser blir tatt i kommunestyret og alle vedtak står til et annet blir gjort. Også er det jo slik at det er flertallet som bestemmer, sier Arbeiderpartiets varaordfører Lena Norum Bergeng.

 

Gruppeleder Pål K. Gabrielsen i SV sier at partiet siden 2013 da de sammen med Venstre gikk inn for Høybukta Vest vært klar på at dette var det beste og eneste reelle alternativet for stamnetterminalen.

- Heldigvis har både departement, Statens vegvesen samt et enstemmig kommunestyre kommet etter. Det har gått fire år siden den gang og vi kunne ha kommet langt på den tiden. Nå ser det ut for at ordfører ved sin kommunikasjon samt prioriteringer sammen med administrativ ledelse igjen også vektlegger de gamle alternativene. Dette vil kun forårsake forsinkelse og i verste fall forhindre en etablering av en stamnetterminal.

Nå krever Gabrielsen og SV at fellesforslaget mellom SV, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet følges opp og gis den prioritering som eneste alternativ i den videre prosess.

- Den prosessen ordfører nå initierer medfører kun sløsing av ressurser både hva gjelder tid og penger. Er dette hva kommunen skal bruke fjorårets overskudd på, spør SV-representant Pål K. Gabrielsen.

Gruppeleder Cecilie Hansen i Senterpartiet mener at selv om Høybukta Vest ble valgt som stamnettterminalhavn betyr ikke dette at man ikke skal ha andre havneutviklingsprosjekter i gang.

Hansen mener Sør-Varanger kommune skal være en tilrettelegger for næringslivet i dette prosjektet.

- Her har vi flere næringsaktører som ønsker å være med å utvikle havnetilbudene i kommunen. Da skulle det bare mangle at ikke kommunen tar disse seriøst og gjør jobben sin med å legge til rette for disse. Vi kan nevne Kila- prosjektet, Gamnesset, Leirpollen og de aktører som ønsker å utvikle områder på Jakobsnes. Hvis eller når det blir aktivitet i Barentshavet vil vi trenge massevis av havnerelatert næringsareal, hvis vi ikke får dette til er vi i Senterpartiet meget bekymret for det lokale og regionale næringsliv som leverandører til de større etableringer og aktører.

Hansen mener kommunen kan ende opp med å gi «monopol» til en enkelt aktør som kan blokkere for andres konkurranse evne.

- Dette må vi som politikere og kommune vokte oss vel for. Senterpartiet mener utvikling av nye industriområder ikke skal fortrenge eller ødelegge for andre næringsaktører, et stort men viktig ansvar som politikerne og kommunen må ta, avslutter Senterpartiets Cecilie Hansen.

Staal Nilsen sier at Sør-Varanger FrP sammen med de fleste partiene i kommunestyret har vandret fra det ene stedet etter det andre når innsigelsene dukket opp.

- Tømmerneset vest, Pulkneset og Gamneset lå lenge an til å være politisk foretrukket, men innsigelsene fra flere hold gjorde at dette så ut til å trekke ut og vi følte at vi ikke hadde nok tid for å imøtegå ønsker fra næringslivet.

Staal Nilsen sier at FrP i samtaler med ordføreren har innsett at «vi måtte ta til takke» med det Staten og Statens Vegvesen ønsket å satse på siden de ville bidra økonomisk til veibygging til Høybukta Vest.  

- Dette medførte at alle andre ønsker måtte skrinlegges. Vi mener å vite at Høybukta Vest ikke er det samme som Tømmerneset Vest og ville støtte forslag som medførte at vi endelig kunne komme i gang med utvikling av en stamnetthavn. At AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt i kommunestyret mener jeg betyr at også FrP har like mye æren av vedtaket som andre partier som stemte for. AP har flertall alene og ville fått sitt vedtak gjennom uansett hva vi andre måtte ha som forslag, men dette mener jeg er underordnet i denne saken siden det ble massiv støtte for Høybukta Vest, sier Nilsen.

Han mener at det å jobbe for partipolitisk, personlig ære bør komme i andre rekke da hovedmålet bør være, til kommunens beste.

- Vi er kommet langt ved denne enstemmige beslutningen og endelig kan vi se at flere års arbeid og møter i Oslo gir resultater vi kan jobbe videre med. Vi mener at utvikling av havn, nesten særskilt vår lokale havn bør være i fokus for en fremtidig næringsutvikling. Leting etter olje og gass beveger seg lengre og lengre mot øst og da må vi utvide vår industrihavn ved å fylle ut mellom dagen hurtigrutekai og dypvannskaia. Dette vil også bety kostnader, men vil på sikt betale seg med økte inntekter ved betaling av båtanløp, arbeidsplasser og tomtebetalinger. Med andre ord. en vinn-vinn-sak, sier Fremskrittspartiets Staal Nilsen.