Fylkesvei 886 fra Vintervollen til Grensejakobselv ble vinterstengt onsdag melder Statens Vegvesen.

Når åpner den igjen? Bildet er fra 2016, da åpnet veien 28. april.