Årsaken til mindre behov for ansatte kommer av at færre flyktninger har behov for introduksjonsprogram og kommer over i jobb eller i ordinært utdanningsløp.

Dette er noe som er positivt for det enkelte individ, men som igjen medfører at den kommunale flyktningtjenesten opplever færre antall brukere.

Da kommunen mottar et statlig beløp per flyktning, er det derfor nødvendig å redusere bemanningen for å holde kontroll over utgiftene, slik at ikke utgiftene rammer øvrige kommunale enheter.

i videregående opplæring

Under formannskapsmøtet den 11. oktober orienterte enhetsleder ved Flyktningetjenesten, Solbjørg Mikkola, om varslet som er sendt ut fra kommunen.

– Ved inngangen til 2017 hadde vi 70 personer på introduksjonskurset, mens tallet nå er redusert ned til 50 personer. Flere av disse er ungdommer eller unge voksne som nå er kommet over i videregående opplæring.

Det er der de hører hjemme og vi er stolte over å ha fått så mange over i et ordinært utdanningsløp.

Likevel betyr dette at det fremover blir et mindre bemanningsbehov for de resterende og de nye flyktningene i den kommunale enheten fremover, forklarte Mikkola til Formannskapet.

fokus på de ansatte

Mikkola forklarte at endringene i enheten nå vil bli kartlagt, og at Sør-Varanger kommune vil se på

mulighet for annet passende arbeid for ansatte som rammes av endringer i bemanningssituasjonen.

– Vi er opptatt av å ivareta personalet i en slik prosess, og har samtidig opprettet dialog med tillitsvalgte og fagforeninger.

Nedbemanning vil følge kommunens retningslinjer der kompetanse vektlegges som nummer en og ansiennitet som nummer to, forklarte Mikkola til Formannskapet.

språkkompetansen viktig

Under orienteringen minnet SPs Knut Mortensen om viktigheten av at språkkompetansen forblir i enheten.

– Norskopplæring er et vesentlig punkt for god integrering, og rådmannen bør se til at dette ikke svekkes i tiden fremover, sa Mortensen som kommentar etter orienteringen.