OPPDATERING FREDAG MORGEN: Robert Pettersen ved kommunens vann- og avløpsavdeling melder om at alle i Neiden skal ha fått vannet tilbake torsdag ettermiddag/kveld.
Som mannskapet trodde var det en stikkledning lengst oppe i Neiden-boligområdet, ved campingplassen, som var lekk.
Dette er en privat ledning, så det er ikke noe kommunen reparerer. Men idet vanntilførselen ble stoppet til ledningen, kom vannet tilbake hos resten av abonnentene, ifølge Pettersen.

Vann på skolen

Det var vanntilførsel på skolen og lenger ned i Neiden, inkludert Arvolanesset, mesteparten av tida mens det var vannproblemer lenger opp.
Skolevaktmester Stein Tore Sivertsen inviterte folk som var uten vann til å hente vann på grovkjøkkenet på skolen. Det var noen som benyttet seg av det.

Vannproblemer siden onsdag

Kommunen meldte onsdag ettermiddag om brudd og lekkasje på den kommunale hovedvannledningen ved Fossheim skole på Neiden.
Dette betyr at områdene som ligger ovenfor skolen, altså mot boligfeltet, ble fri for vann.
Kommunens vann- og avløpsavdeling fikk onsdag lagt inn en provisorisk vannforsyning til stedene som var rammet.
Det ble vannmangel igjen i en del områder på Neiden torsdag. Vannet hadde kommet tilbake onsdag, men så forsvant det igjen morgenen etter.

- Det var strømbrudd i et par timer torsdag morgen i tillegg, så det blir litt mye på en gang, sier Stein Tore Sivertsen, vaktmester på Fossheim skole, dog med godt humør.

I tillegg ble det stopp i vannforsyningen da strømmen gikk. Vannverket har et aggregat, men Pettersen forteller at det ikke er helt funksjonelt.

- Det skal skiftes ut. Slik som det var torsdag, stoppet pumpene da strømmen gikk, sier han.

Vann i gang under reparasjon

Det er lagt en provisorisk vannledning, som omgår skaden i hovedvannledningen. Denne har ikke noe å gjøre med stikkledningen som var lekk.
Den provisoriske forsyningen skal også være i gang mens kommunen jobber med å fikse hovedvannledningen på et senere tidspunkt. Ifølge Robertsen kan de berørte områdene vente seg et kort stopp når de avdekker rørene, men ikke noe annet.
Strømbruddet mellom Bjørnevatn og Grense Jakobselv på onsdag skal også ha skapt vannproblemer ved Tårnet. Men det skal være i orden nå, ifølge Robert Pettersen ved kommunens vann- og avløpsavdeling.