Natt til søndag rykket mannskap ut til flytebrygga ved Sentrumskaia i Kirkenes. Den sterke vinden, bølgene og stormfloen hadde nemlig revet løs den ene fortøyningen på den gamle brygga.

- Mannskaper fra havnevesenet og brannvesenet forsøkte å sikre brygga. Men det ble fare for liv og helse ved å jobbe på den, forteller havnesjef Eivind Gade-Lundlie. Dermed ble brygga presset mot land.

Havnesjefen forteller at de må undersøke hva det var som gikk galt med brygga. Den har nemlig stått der i flere år.

- Det ser ut som om en fortøyningsanordning har røket i kjettingen eller kaifestet, sier han.

Usikker på erstatning

Havnemannskapet fikk løftet restene av flytebrygga på trygg grunn søndag. Undersiden av brygga ble knust, og Gade-Lundlie mener den er totalskadd. Han er imidlertid usikker på hva som skjer med å eventuelt få erstattet den.

- Det er for tidlig å si. Vi har forsikring på brygga, men vi må finne ut om den dekker slike naturhendelser eller ikke, sier han.

Det er også for tidlig å si hva som skjer om forsikringen ikke dekker ny flytebrygge, og kommunen dermed må betale det selv. Det kan bli dyrt:

- Jeg vet ikke kostnaden på akkurat denne brygga, men vi har en viss erfaring med at større flytebrygger koster rundt 150 000 kroner, sier Gade-Lundlie.

Havnesjefen påpeker at kommunen uansett jobber med å få flere flytebryggeplasser i sentrum.

- Vi har jo et stort prosjekt der vi prøver å legge til rette molo med flytebrygger ved sentrum, sier han.

Brukt av småbåter

Sentrumskai-flytebrygga ble brukt til små fritidsbåter, i tillegg til at Radius fikk leid plass der. Nå som denne flytebrygga er borte, eier ikke havnevesenet noen alternativer. Men havnesjefen viser til at det er andre steder der småbåter kan legge til. Han nevner Hinkefjæra som er ved Thon hotell, og båtforeningens kaier ved Soldatbukta. Disse er imidlertid private områder.

Savnet av brygga kommer uansett ikke til å merkes før på vårparten. I slutten av oktober tas brygga uansett opp på grunn av isforholdene på vinteren.

Lørdag kveld ble det høy vannstand i Kirkenes. Springflo kombinert med høye bølger og vind nordfra gjorde at vannet sto rett opp under kaiene.

- Det er vanskelig å si konkret hvor høye bølgene ble, men vi så at vannet sto like under Dypvannskaias høyeste betongbjelker, sier havnesjef Eivind Gade-Lundlie.

Dette skapte ikke problemer for kaiene, men havnemannskapet har merket at vannstanden vasket ut en del grus og stein fra kystlinja langs hele Kirkenes-halvøya.

- Det er noe vi er i ferd med å se på nå, sier havnesjefen.