Det var olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) som kom med nyheten. Lien poengterte at flere områder vil ligge i Barentshavet.

Tildelinger nok

Kamilla Elene Samuelsen er leder i Finnmark Natur og Ungdom og mener oljeindustrien ikke bør få flere tildelinger.

– Tildeling av nye områder for olje- og gassindustrien er en total ansvarsfraskrivelse når verden står ovenfor farlige klimaendringer som følge av utvinning av olje, gass og kull. Dette viser at politikerne som styrer i dag ikke tar den globale klimakrisen på alvor, sier Samuelsen i en pressemelding.

Hun poengterer at områdene lengst nord har noe av det mest sårbare økosystemet i verden, og at akkurat disse områdene er blant de som er viktigst å verne.

Frykter konsekvenser

Samuelsen frykter også at 24. konsesjonsrunde vil gjøre fylket mer oljeavhengig og frykter for konsekvensene av det.

– Vi ser i dag en stor arbeidsledighet på sør-vestlandet som følge av nedgangstider i olje- og gassindustrien. Heldigvis har vi i Nord-Norge blitt skjermet for dette fordi vi ikke er like oljeavhengige. Høyre og Frps drømmer om å gjøre Finnmark til en oljeprovins er ikke det Finnmark trenger nå, vi trenger arbeidsplasser for framtiden i fornybare næringer, sier Samuelsen.