Ved årsskiftet meldte Forsvarsbygg at de ikke lenger vil eie det tidligere HV-anlegget Vestleiren, som i 2015 ble gjort om til Ankomstsenter Finnmark under asylstrømmen på Storskog.

Taksten ble satt til 6,5 millioner kroner, og Avinor var raske til å melde seg. De er interessert i deler av tomta i forbindelse med utvidelse av rullebanen på Kirkenes lufthavn, samt mulig helikopterbase, meldte iFinnmark i januar.

Utlendingsdirektoratet har leieavtale på stedet ut året, og det er også de som leier brakkeanlegget som ble satt opp for asylsøkere. UDI har tidligere uttalt at de ønsker å leie videre av en eventuell ny kjøper, slik at de kan ha en asylberedskap der.

Via Statsbygg har de nå også meldt sin interesse for kjøp.

- Det ble sendt ut en såkalt «utvidet offentlig avklaring» for eiendommen 9. januar 2017. Statsbygg (på vegne av UDI), samt Avinor, har meldt interesse for eiendommen. En nærmere avklaring og interesse og behov pågår nå, opplyser Ivan Fjeldheim-Pettersen, seksjonssjef i Forsvarsbygg-eide Skifte eiendom, til Sør-Varanger Avis.

Tomta er på 54 mål, med bygningsmasse på rundt 2300 kvadratmeter. Det er uklart om det kan være snakk om en oppdeling av tomta, slik at Statsbygg kan kjøpe eiendommene, og Avinor benytte noe av tomta til flyplassen.

Tomta rommer et kontorbygg, en forlegning, et depot, to garasjer og et nyere pumpehus.

Salget legges nå ut til såkalt utvidet offentlig avklaring.