Ingen utenriksminister, diplomater, øvrige UD-ansatte eller representanter for Generalkonsulatet i Murmansk stiller til debatten på Transborder Café lørdag 7. februar. Utenriksminister Børge Brende (H) holder åpningsforedraget og deltar på Kirkeneskonferansen dagen før, men deltar ikke på sanksjonsdebatten, der blant annet den russiske generalkonsulen, Mikhail Noskov, deltar.

Felles tiltak

Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) sier at utenriksminister Børge Brende vil møte sentrale næringslivsaktører og lokale representanter under sitt besøk i Kirkenes.

- Norge sluttet seg til EUs restriktive tiltak mot Russland som del av en samlet, bred internasjonal reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. Dette har støtte i et samlet Storting. Folkeretten er fundamentet for internasjonalt samarbeid og ikke minst et land som Norge er avhengig av at den respekteres. Vi har protestert på Russlands importforbud, som er ubegrunnet og som spesielt rammer næringslivet i Øst-Finnmark. Det er imidlertid ikke naturlig å delta i en offentlig debatt med russiske myndigheter om de restriktive tiltakene, sier Glad Pedersen.

- Nei, det betyr det ikke. Vi har et ansvar for å sikre best mulig forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet, for miljøet i nord, for atomsikkerhet og søk og redning i Barentshavet. Dette krever samarbeid med Russland. Også det brede folk-til-folk-samarbeidet ønsker vi å videreføre, sier statssekretæren.

Ikke kontakt

– Generalkonsulatet i Murmansk glimrer også med sitt fravær under sanksjonsdebatten 7. februar. Er det UD som har bedt dem om ikke å stille?

- Nei. Utenriksdepartementet har ikke bedt Grensekonsulatet om ikke å stille. Det har heller ikke vært kontakt mellom Generalkonsulatet og politisk ledelse i UD om denne saken, opplyser seniorrådgiver Eskil G. Sivertsen i UD.

I panelet under sanksjonsdebatten vil i tillegg til Noskov, leder for Barentssekretariatet, Pia Svensgaard, sitte. Det vil også ordfører Cecilie Hansen, næringslivsmannen Geir Torbjørnsen i Barel og Aleksei Ignatev, direktør i Kaliningrads regionale utviklingsbyrå.