Mange såkalte tyskerjenter ble gamle og døde uten at de våget å klage over behandlingen de fikk av Norge. Nå har de endelig fått en offisiell unnskyldning.

– Vi sier unnskyld for måten norske myndigheter behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyskere under annen verdenskrig. Det har tatt tid, sa statsminister ErnaSolberg (H) under et arrangement i regjeringens representasjonsbolig i Oslo onsdag.

Hun slo også fast at behandlingen kvinnene fikk, var et brudd på rettsstatens grunnprinsipp om at ingen borger skal straffes uten dom eller dømmes uten lov.

Som ramme for unnskyldningen hadde regjeringen valgt 70-årsmarkeringen for FNs menneskerettighetserklæring.

Gikk ut over barna

Blant gjestene var Reidar Gabler (72), som var spedbarn da han ble sendt til Tyskland sammen med moren Else etter krigen

– Det er stort å være her og høre unnskyldningen fra statsministeren, sier Gabler til NTB.

Både han og kona Marit (69) fikk på forhånd fortelle Solberg om sine opplevelser.

– Det verste var at det gikk utover våre egne unger, som ble kalt tyskerunger og nazister, understreket Gabler, som kunne fortelle at sønnen allerede som treåring kom hjem fra barnehagen og spurte om han var tyskerunge.

Mistet statsborgerskapet

I likhet med andre kvinner som giftet seg med tyske soldater, ble Else fratatt sitt norske statsborgerskap. Flere ganger søkte hun om å få komme hjem til Norge, men hun fikk avslag hver gang. I dag ligger hun begravd i Berlin ved siden av ektemannen Erich. Norges unnskyldning kom nøyaktig 73 år etter at de giftet seg.

Solberg innrømmer at det har tatt lang tid å få unnskyldningen på plass. Det skyldes ifølge statsministeren at det har tatt lang tid før noen har villet stå fram med sine historier. Først de siste årene er saken blitt skikkelig belyst, mener hun.

Gatas justis

Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinner som ble utsatt for overgrep, men et anslag lyder på 40.000-50.000. Det er registrert mellom 10.000 og 12.000 norsk-tyske barn.

Ifølge direktør Guri Hjeltnes ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) ble kvinnene arrestert, internert, utvist og fratatt statsborgerskap. De ble også utsatt for gatas justis, som å bli tvangsklippet. Overgrep som ble anmeldt, ble gjerne henlagt.

Mange mistet også jobbene sine. Anklagen gikk på at de hadde oppført seg uverdig og giftet seg med fienden.

– Det må regnes som dokumentert at disse kvinnenes rettsvern sviktet etter krigen, sier Hjeltnes.

94-åring turde ikke komme

Hvor mange av kvinnene som fortsatt lever, er uvisst. En av dem, en 94-åring, våget ikke å være til stede onsdag, selv om hun var invitert.

– Hun turde ikke å komme i frykt for konsekvensene det kunne fått for henne og familien, sier filmskaper og journalist Lena-Christin Kalle til NTB.

Kalle har i ti år forsøkt å få innsyn i statens arkiver over hvordan myndighetene behandlet tyskerjentene, men uten å lykkes. Nå mener hun det er på høy tid at arkivene åpnes.

Reidar Gabler sier han er svært takknemlig for at temaet endelig blir tatt opp.

– Men det har tatt altfor lang tid. Mange av dem det gjelder, er jo borte, sier han til NTB.

Brennaktuelt

I likhet med mange andre kvinner ville Else Gabler aldri snakke om opplevelsene sine hjemme.

– Taushet og skam. Våre mødre sto aldri fram. De gikk i graven med dette, sa menneskerettsforkjemperen Gerd Fleischer under arrangementet.

Hun er selv født i 1942 med norsk mor og tysk far. Erfaringene sine har hun brukt til å kjempe for innvandrere og flyktninger.

– Vi kan forsøke å forestille oss hvordan kvinner og barn har det i andre land der de ikke har de samme rettigheter som i Norge. Dette er et brennaktuelt tema også i dag, fastslo Fleischer.

FAKTA OM NORSKE TYSKERJENTER

* Det er anslått at mellom 40.000 og 50.000 kvinner hadde forhold til tyske menn under krigen. Det tilsvarer rundt 10 prosent av kvinnene mellom 18 og 35 år.

* Det ble født mellom 10.000 og 12.000 norsk-tyske barn. 8.000 av dem ble registrert i den tyske Lebensborn.

* Etter krigen skjedde det massearrestasjoner, og mange kvinner ble satt i interneringsleirer.

* Flere tusen kvinner som hadde giftet seg med tyske menn, ble deportert ut av landet til et krigsherjet Etterkrigs-Tyskland.

* De mistet også statsborgerskapet. Det ble bestemt av den norske samlingsregjeringen i 1945.

* Det er registrert 28 norske menn som giftet seg med kvinner i tysk tjeneste. De ble ikke straffet eller fratatt statsborgerskapet.

* Norges offisielle unnskyldning gjelder overgrep i regi av myndighetene.