Mariann Høgli Grøtte
mariann@sva.no

Etter at enhetsleder ved Prestøyhjemmet og Wesselborgen sykehjem, Lene Nilsen Holte, hadde lest en artikkel i Nordlys om en ung mann som hadde laget turmål på et sykehjem i Troms, tenkte hun at noe slikt hadde det vært fint å gjøre her i kommunen vår også.

Ideen har fått en lokal vri, for turmålene er basert på kommunens konsept med fotturperler.

Inne i og utenfor Prestøyhjemmet, Wesselborgen og Tangenlia har det blitt plassert ut ti fotturperler i form av kasser. Kassene er plassert både ute og inne, tilrettelagt for at beboerne kan gå på spasertur til kassene sammen med ansatte og pårørende.

Ønsker å videreføre

Inni kassene ligger det kart, bilder og veibeskrivelse for hver turperle, hentet fra nettstedet ut.no, forteller Holte.

– Dette kan være et fint samtaletema; kanskje er det noen steder beboerne har vært da de var yngre, sier hun.
Hver måned mottar den som har besøkt flest turperler diplom og en hovedpremie. I tillegg er alle som har gått tur med i trekningen om diplom og premier. Premiene er gitt av lokale sponsorer.

Turperlene har blitt godt besøkt, og prosjektet skal evalueres til høsten, forteller Holte:

– Jeg regner med at dette er noe vi viderefører; om ikke akkurat med like mange poster.

Aktivitet er veldig viktig, sier hun:

– Dette er noe vi ønsker å ha stort fokus på, og vi prøver med de mulighetene vi har. Dette har i hvert fall vært et godt tiltak.

Premieres

Onsdag ble Arne Jerijervi, Kiss Torgersrud og Gudrun Jørgensen premiert for sin innsats. Jerijervi var deltakeren som hadde besøkt flest turmål. Dermed vant han hovedgevinsten, som var et par turstaver.

– Dette var en fin premie, sier Jerijervi.

Han har alltid vært glad i å være ute, og har tidligere vært en ivrig skiløper, forteller han.

Boksene med fotturperler er gjort som en del av et pågående prosjekt for økt fysisk aktivitet på sykehjemmene. Hovedmålet i prosjektet går ut på økt tilgang til fysioterapi i sykehjemmene, og skal blant annet øke frekvensen av fysioterapioppfølging hos rehabiliteringspasienter, forteller prosjektleder og fysioterapeut Kristoffer Naustdal.

Med i prosjektgruppen er også Gunn Therese Olafsen, som er leder av rehabiliteringen i 3. etasje på Prestøyhjemmet.

Et av tiltakene er individuelt tilpasset treningsprogram til de som har behov for det. Parallelt er det økt fokus på aktivitet for eldre internt i sykehjemmene, og et annet mål er mer fellestrim, sier Naustdal.

Ser viktigheten

– I en tid med Pokèmon Go, trimpoeng og perleturer, er det viktig å huske på våre eldre, som kanskje har aller størst behov for økt fysisk aktivitet, forteller Naustdal.

Han berømmer sykehjemmene for at de ser viktigheten av aktivitet, som vitenskapelig bevist gir bedre helse. Foruten bedre fysisk helse, inkludert bedre balanse og bevegelsesevne, gir økt aktivitetsnivå også positiv innvirkning på kognisjon og psykisk helse, sier han.

– Beboerne får mestrings- og aktivitetsglede, på sitt nivå. I tillegg er dette veldig sosialt. Både beboere, pårørende og ansatte kan gjøre noe sammen, og bygge gode relasjoner, forteller Naustdal.