• FORVIRRING: Monica Mæland mener at departementet kan overta sammenslåingsprosessen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Kommunalminister Monica Mæland (H) må ta en pust i bakken. Det hersker åpenbart forvirring i departementet om hvilke lover som gjelder når verken Finnmark eller Troms akter å delta i prosessen med å slå sammen de to fylkene, sier Moxnes til NTB.

Avventer Troms

Mæland svarte onsdag på et brev fra Moxnes der Rødt-lederen spør om statsråden er «åpen for å overta oppgaver i sammenslåingsprosessen» og hva som eventuelt er lovhjemlene for dette.

Han viste til innstillingen til fylkestinget i Troms fredag, der fylkesrådet ber departementet overta både politiske og praktiske oppgaver knyttet til fylkessammenslåingen i nord.

Mælands svar viser til unntaksbestemmelser i inndelingsloven og ble umiddelbart forstått slik at Mæland mener departementet kan overta sammenslåingsprosessen.

Men etter et oppslag i ABC Nyheter uttalte Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo til NTB at svaret kun handlet om første del av Moxnes’ spørsmål, og at det dreide seg om status og vurderinger etter vedtaket i Finnmark i juni.

– Når det gjelder fylkestinget i Troms, avventer vi hva de vedtar fredag, sier Bjørgo.

– Uten legitimitet

Moxnes mener dette tyder på full forvirring i departementet.

– I svarbrevet svarer jo Mæland vitterlig på spørsmålet. Så det er pussig at departementet påstår at svaret ikke er et svar på mitt spørsmål. Det tyder på full forvirring om hva som eventuelt er lovhjemmel for å overta prosessen og gjennomføre tvangssammenslåing, sier han til NTB.

Moxnes legger til at selv om det skulle vise seg å finnes en lovhjemmel, så vil det være uklokt når begge fylker er negative.

– Det viktigste er at denne tvangssammenslåingen mangler legitimitet blant folk i nord, sier han.

Vil ikke delta

Før sommeren besluttet fylkestinget i Finnmark å ikke delta i prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms til et nytt storfylke. 20 minutter senere la Mæland en ny forskrift på bordet som i praksis innebærer at sammenslåingen kan planlegges og gjennomføres av Troms alene. Men da satte Troms-politikerne foten ned.

– Vi kommer ikke til å delta uten at Finnmark er med, fastslo lederen i Troms Ap, Cecilie Myrseth.

Fredag vil fylkestinget i Troms sende ballen tilbake til departementet. I innstillingen fra fylkesrådet som både Ap, Senterpartiet, KrF og Venstre står bak, heter det at «fylkestinget i Troms anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda».

I stedet bes departementet om å ta flere praktiske og politiske grep som må til for å slå sammen de to fylkene.