Torsdag besluttet fylkestinget i Finnmark at de ikke vil delta i nemnda, og bare en halvtime etter varslet kommunalminister Monica Mæland (H) at hun endrer bestemmelsene om nemndas sammensetning. Ved å justere på antall medlemmer fra hvert av fylkene vil nemnda være beslutningsdyktig selv om ingen fra Finnmark deltar i det videre arbeidet.

Senterpartiets gruppeleder Irene Lange Nordahl mener imidlertid at nemnda ikke kan ha møte, i henhold til loven, så lenge fylkestinget i Finnmark ikke har valgt medlemmer, melder NRK.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier til NTB at Mæland spiller et oppsiktsvekkende høyt spil, og mene det er tvilsomt om Mælands forskrift er juridisk gyldig.

– Vi stiller et stort spørsmål ved om en slik nemnd som kun består av eventuelle møtende fra Troms, vil ha gyldighet. Finnmark har ikke godkjent fullmakter og ikke avgitt noen myndighet. Jeg stiller derfor et stort spørsmål ved om nemnda kan fatte bestemmelser som gjelder Finnmark, sier fylkesordføreren til NTB.

– Departementet endrer i dag sammenslåingsforskriften, slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall, sa Mæland i en pressemelding torsdag.

Troms får 19 medlemmer, og Finnmark får 9 medlemmer i nemnda. Forutsatt at Troms-delegatene stiller, innebærer det at over halvparten av medlemmene deltar i arbeidet, selv om hele finnmarksbenken skulle utebli.

Mæland hadde forskriften klar i skuffen allerede før fylkestingsmøtet startet.