Det er over ti år siden debatten om å få vegskilt på tre språk i Sør-Varanger for første gang ble reist. Siden den gang har det vært en lang prosess med blant annet å finne de rette navnene på de forskjellige stedene rundt om i kommunen.

Men nå nærmer imidlertid den årelange prosessen seg slutten – i alle fall nesten. Tirsdag vedtok planutvalget i kommunen en liste med forslag til hva de offisielle stedsnavnene skal være.

– Prosessen med stedsnavnskiltingen er nå i gang. Vi prøver å fortgang i den. I går vedtok planutvalget listen med forslag til stedsnavn. De norske og finske navnene er klare, men det er de samiske navnene som det nå er en prosess på, opplyser utvalgsleder Robert Nesje.

Tar tid

Til tross at prosessen for en endelig avgjørelse på de trespråklige skiltene er i gang, er det imidlertid fortsatt en stund til det vil være mulig å se dem langs veiene.

Grunnen til at det tar tid er at de vedtatte stedsnavnene skal sendes ut på høring. Det innebærer blant annet at Sametinget skal si sitt, før kommunen på nytt skal behandle saken.

Utvalgsleder Nesje vil ikke spå et tidspunkt, men understreker at han håper det ikke tar altfor lang tid før den årelange prosessen får en slutt.

– Vi håper det skal gå fort. Men erfaring viser at det sjeldent gjør det. Jeg tør ikke si når skiltene vil være oppe, men om vi har dem oppe i 2018 så skal vi være fornøyde, sier han.

Innspill kom

Skiltene som skal settes opp om noen år vil da ha språkene norsk, finsk/kvensk og samisk. Da Sametinget tidligere i år kom med innspill, foreslo de samtidig skoltesamiske navn rundt om i kommunen.

Grunnen til det er at Sør-Varanger regnes for å være både skoltesamisk og nordsamisk område.

Her er noen av de nye offisielle stedsnavnene på nordsamisk:

Sør-Varanger kommune: Mátta-Várjjaga gielda
Bugøyfjord: Reaisavuonna
Neiden: Njauddâm
Kirkenes: Girkonjárga
Sandnes: Goađák
Pasvikelva: Báhceveajjohka
Bjørnevatn: Guovajávr
Storskog: Stuorravuovdi