Forrige uke sto en Sør-Varanger-mann tiltalt for å ha utøvd vold og trusler mot sine egne barn. Tiltalen var såpass grov at mannen risikerte fengsel i inntil tre år om han ble funnet skyldig – kanskje inntil det dobbelte, siden det var snakk om forbrytelse mot flere personer.

Aktor Martin Arneng Varsi kom imidlertid ikke til straffepåstand i rettssaken. Han forteller at ikke kunne fullføres i denne omgang.

– Retten ønsket ytterligere saksopplysninger, som kan være relevant for straffeutmåling eller straffskyld, sier Varsi.

Han går ikke inn på detaljer om hva retten trengte. Det han kan si er at retten settes igjen 16. november. Det er en forsinkelse på over to måneder ekstra.

– Opplysningene er under innhenting nå. Så får vi håpe at de er klare til november, sier aktoren.

– Tragisk

Edel Olsen er en av bistandsadvokatene for barna i saken. Hun mente allerede i april at saken hadde brukt lang tid til retten. Tiltalen gjelder hendelser som skal ha skjedd senest i april 2015.

– Det er helt tragisk at saken blir utsatt igjen. Dette er ting som var i saken, og som skulle vært undersøkt nærmere. Både forsvarer og aktoratet burde tatt tak i dette tidligere, mener hun.

Forsvarsadvokat Andreas Ihlebæk er overrasket over den kritikken.

– Begjæringen om utsettelse var basert på opplysninger som kom fra et vitne under hovedforhandlingen. Med andre ord: Aktor eller undertegnede var ikke kjent med disse opplysningene i forkant av hovedforhandlingen, skriver han til SVA.

Aktor Varsi er enig i den framstillingen, og har ingen videre kommentar. Det samme gjelder den andre bistandsadvokaten, Gro Arnesen Fremstad.

Olsen mener imidlertid at forholdene det gjelder kunne vært avdekt før hovedforhandlingen.

Tiltalen

Tiltalen inkluderer blant annet vold, brøling og grove skjellsord mot barna. Mannen skal blant annet ha truet dem med kniv. To av barna skal ha blitt låst ute i flere minutter i bare undertøyet på vinterstid.

Barna fikk ifølge tiltalen både sår, blåmerker og smerter – sterke smerter i ett av barnas tilfelle.