Thomas Nilsen hadde med seg advokat i Norsk Journalistlag (NJ), Knut Skaslien i møtet med styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet.

Sier opp

Thomas Nilsen sier likevel opp jobben som redaktør i Barents Observer. Han får kompensasjon i form av ett års etterlønn, skriver Journalisten, fagnettstedet til Norsk Journalistlag.
Knut Skaslien representerte Nilsen under forhandlingsmøtet onsdag, og karakteriserer dialogen som grei under møtet hvor løsningen kom på bordet.

Enighet

– Det ble enighet om at avskjeden trekkes og at Nilsen også skulle få en betydelig økonomisk pakke knyttet til at han ikke går tilbake i stillingen, sier Skaslien til Journalisten.
Styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet sier til Journalisten at avtalen innebærer at avskjedigelsen er trukket samtidig som Thomas Nilsen sier opp som redaktør fra datoen for avskjedigelsen.

Ikke medlem

– Denne avskjedigelsen var meget godt begrunnet. Men jeg glad for at vi er kommet til en minnelig løsning. Vi hadde ingen interesse av at denne saken havnet i retten, og var derfor innstilt på minnelig løsning, sier Olsen.
Thomas Nilsen er ikke medlem av NJ, men organisasjonen anså saken som så prinsippielt viktig at de valgte å bistå den tidligere redaktøren i Barents Observer.