Tortursaken fra november 2014 kommer opp i Hålogaland lagmannsrett tirsdag og onsdag denne uka.

En mann og en kvinne fra Sør-Varanger ble dømt for å ha torturert en annen mann med grov vold i to timer på Hesseng, da saken endelig kom opp til Øst-Finnmark tingrett i mars i år.

Både kvinnen og påtalemyndigheten anket deler av saken til lagmannsretten. Kvinnen fordi hun mener hun fikk for streng straff. Påtalemyndigheten fordi de ønsker lengre straff for mannen, og forvaring av mannen.

Begge disse ankene blir vurdert denne uka.

- Likt ansvar

Mannen fikk to år og ti måneder ubetinget fengsel, mens kvinnen fikk tre år og åtte måneder. Dette til tross for at mannen sto for mesteparten av volden.

Retten vurderte at mannen og kvinnen var like ansvarlig for handlingene, siden kvinnen hadde satt i gang det hele og oppfordret til volden, og at hun hadde holdt offeret fast igjennom det hele.

Dermed ville de fått tilnærmet lik straff, men siden mannen hadde tilstått det meste, fikk han strafferabatt.

Psykiatrisk vurdering

En del av grunnen til at det tok over ett år fra hendelsen til rettssaken kom til Øst-Finnmark tingrett, var at mannen ble vurdert psykiatrisk. Påtalemyndigheten ønsket forvaring, som betyr at mannen dermed ville sittet i fengsel på ubestemt tid.

Da rettssaken kom opp i Øst-Finnmark tingrett i mars, hadde den tiltalte mannen sittet i varetekt siden voldshandlingene i november 2014.

Voldsofferet ble sendt på sykehus med store skader, og måtte igjennom flere operasjoner for å blant annet redde en arm.