Tone Hatle hadde fire perioder som politiker i kommunestyret, tre av dem som kommunestyrepresentant for Høyre. Fra 2003 til 2007 var hun ordfører i Sør-Varanger. Hun var den første Høyre-ordføreren i kommunen siden Emil Stang Lund ble valgt i 1895.

Tone Hatle var opprinnelig fra Oslo, men flyttet tidlig til Bjørnevatn. Hun er utdannet lærer og arbeidet ved Bjørnevatn skole, hvor hun senere ble rektor. Det var hun fram til 2003 da hun ble valgt til ordfører. Hatle var egentlig ikke kommunestyrerepresentant da, men da samelista MVL, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet inngikk et samarbeid om flertallet i kommunestyret, valgte de Tone Hatle til ordfører og Cecilie Hansen til vara. Før henne satt Arbeiderpartiets Alfon Jerijærvi i ordførersetet. Hatle stilte ikke til gjenvalg i 2007. Hun ble etterfulgt av Linda B. Randal (Ap).

– Jeg husker henne som veldig lydhør og samarbeidsvillig, og svært opptatt av demokratiet, sier Inge Sætrevik, leder i Sør-Varanger Høyre. Han traff henne først da han var leder i FAU ved Bjørnevatn skole og hun var rektor.

Tone Hatle var tidligere gift med Hans Hatle, og de har to barn sammen.

Tone Hatle døde på sykehuset i Kirkenes 30. april. Hun ble 70 år gammel.

Begravelsen holdes i Kirkenes kirke tirsdag 14. mai.