En endelig avklaring om Tømmerneset og stamnetthavn kan være i sluttfasen.

Alternativet Leirpollen blir trolig strøket av kartet og Ellinghamn kan bli en parentes som aldri helt kom med.

Det kan også bety at Kila, industriprosjektet på slambanken, kan se langt etter støtte til vei.

Vanskelig å si nei

Etter initiativ fra Eilif Johannesen i Høyre samlet partiene seg til et møte mandag denne uka. Et flertall bestemte seg for å stake ut kursen på vestsida av Tømmerneset. Onsdag møtte kommunen Statens Vegvesen og valget ble enda klarere.

Ordfører Rune Rafaelsen mener at signalene fra Statens Vegvesen er så klare at de ikke kan overses.

- Som ordfører kan jeg ikke si nei til 1,5 milliarder kroner i offentlige støtte til infrastruktur. Og både Vegvesenet og Kystverket mener det er vanskelig å finansiere en stamnetthavn på østsiden av Tømmerneset. De sier nei. Ingen av de statlige instansene vil finansiere vei på østsida.

Ordføreren sier han føler seg presset opp i et hjørne, men kaller onsdagsmøtet for konstruktivt og at man fortsatt er i en prosess.

Rafaelsen sier at de er kritiske til alternativet Høybukt vest og at aktørene er for eksempel på Pulkneset. Men den viktigste endringen nå er at det er vest som gjelder.

- Vi vil ha en maritim utvikling på vestsida, sier ordføreren.

- Og det må gå raskt nå. Dessuten må veien som legges gå videre ut til Gamneset.

Fire av fem

Arbeiderpartiet har politisk flertall alene, men Rafaelsen har tidligere uttalt til SVA at stamnetthavn er en sak Ap ikke vil trumfe gjennom en avgjørelse på. De vil ha med seg flere. Det mener Rafaelsen han har nå.

- Vi har gått for vestsida siden 2013, sier Pål Gabrielsen i SV, som sammen med Venstre tidligere i år også manet til samarbeid.

Staal Nilsen i Fremskrittspartiet er like klar for vest.

Eilif Johannesen i Høyre bekrefter at de også er med i flertallet som nå går for vest.

- Det er uklokt av å gå motsatt vei av det staten gjør, kommenterer han.

To valg

Mandag er Sør-Varanger kommune innkalt til et møte i Samferdselsdepartementet. Dit drar ordfører Rune Rafaelsen med klare forventninger.

- Når de har innkalt meg til møte forventer jeg at det kommer noe ut av det, sier han og har tanker om statlige garantier for veiprosjektet i Sør-Varanger.

På vestsida finnes både alternativet Høybukta vest og Pulkneset. Det kan fortsatt være et stykke å gå før Statens Vegvesen og det politiske flertallet i Sør-Varanger enes om ett prosjekt. Vegvesenet foretrekker Høybukta vest mens politikerne foretrekker Pulkneset ifølge ordfører Rune Rafaelsen.

Står fortsatt på øst

Senterpartiet er det eneste partiet nå som holder på Leirpollen-alternativet.

Cecilie Hansen i Sp sier de holder fast ved det alternativet de har kommet fram til gjennom behandlig i partiet og som de sto på under valgkampen.

Deres viktigste argument er hensynet til reindrifta.
– Å legge stamnetthavn på vestsida vil stenge en viktig vei inn til Tømmerneset for dem, sier hun.
– Alternativene på vestsida er også fulle av innsigelser og det vil ta mange år for å få avklaringer på disse.

Det mener Hansen og Sp kan få store konsekvenser for blant annet Norterminal-prosjektet på Gamneset.
– Det vil være en katastrofe for dem, mener hun.

– Årevis med forsinkelser vil stoppe også Norterminal-prosjektet og vi vet at det er sterke krefter som vil ha det prosjektet et annet sted enn Sør-Varanger.
Hansen mener også at alternativene på vestsida ikke automatisk vil inkludere de små i det lokale næringslivet.

Kila ut

At flertallet velger vestsida betyr også at prosjektet Kila på slambanken ikke inkluderes i en ny vei, slik de ville gjort hvis valget falt på østsida av Tømmerneset.

Der har imidlertid Sør-Varanger kommunestyre forpliktet seg til et samarbeid gjennom et tidligere vedtak.

Staal Nilsen er enig i at vest-valget skyver Kila-prosjektet ut akkurat nå.

- Og ja, vi har forpliktet oss, men vi har aldri sagt at vi skal bygge vei dit, sier han.

Med flertallet om vest er politikerne et stort skritt nærmere å få sendt av gårde høringsuttalelsen om stamnetthavn. Den skal med i vurderingene fra blant andre Vegvesenet når de gir sin anbefaling til Nasjonal Transportplan i februar neste år.