Det kommer fram av en pressemelding fredag morgen. De to forlater partiet etter to år i kommunestyret, og blir fra nå uavhengige.

"Vi har prioritert jobben for et tett samarbeid internt i partiet, med fagbevegelsen og andre, både i og utenfor partiet, for å finne de beste løsninger for kommunens innbyggere. Åpenhet og informasjon i viktige saker er mangelvare. Vi savner politisk styring med diskusjoner i partiet og samråd med andre," skriver de i pressemeldingen.

Brøt ut i avstemning

Spesielt diskusjonen rundt utbygging på Leirpollen har sådd splid i partiet. Nylig stemte de to imot sitt eget parti i kommunestyret. De to mener vedtak blir gjort med manglende politisk forankring.

"Vi opplever det som at saker ofte blir iverksatt av administrasjonen med politisk ledelses velsignelse, og uten forankring i eget parti eller kommunestyret. Som en konsekvens av dette, opplever vi at vår integritet blir satt på prøve. Vi beklager å måtte forlate Arbeiderpartiet. Vi håper og tror at partiet videre vil prioritere å følge opp arbeidet med å bruke partiets vedtekter, organisasjonsform og sentrale føringer for slik å vise Arbeiderpartiets virkelige ansikt, styrke og politikk" skriver de to.

Dette betyr at Arbeiderpartiet nå må forhandle og få med seg enten de to eksmedlemmene eller andre partier for å få vedtatt sitt budsjett i desember.

Uro over tid

Det har over tid vært uro i partiet over saker som blir kjørt gjennom uten forankring til bunns i partiet, og Kirkenes Arbeiderlag har tidligere gått ut med kritikk av ledelsen. Men det er først den siste uka spliden har nådd til overflaten også i kommunestyregruppa.

Leirpollen-saken ser ut til å ha vært det som fikk begeret til å renne over.

Nina Gudrun Nilsen var sentral i partiets lokalvalgkamp for to år siden, da Rune Rafaelsen kapret ordførerklubba med rent flertall for Ap. Det samme var daværende Ap-leder Oddgeir Danielsen. Begge trakk seg fra styret i Sør-Varanger Ap året etter, men oppga da mangel på tid som årsak.

Nilsen og Trasti understreker nå at de vil fortsette å jobbe for løsninger til det beste for befolkningen i Sør-Varanger.

De to ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.