Totalt var det 26 789 passeringer over Storskog grenseovergangssted i juni - 9,86 prosent mer enn i juni i fjor.

3683 av disse var passeringer av grenseboere fra Norge, og 1799 av grenseboere fra Russland. Det opplyser Stein Kristian Hansen, politioverbetjent ved Storskog grenseovergangssted.

Som følge av at det er sommer, og mange turister på veien, er det kun antall reisende Schengen-borgere som har en markant økning i juni 2014, opplyser han.

Hittil i år, har det vært 161 727 passeringer over Storskog. Dette er en økning på ni prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det siste året har antall nordmenn som krysser grensen stabilisert seg på rundt 5 000 per måned. Hittil i år har 62 776 kjøretøy passert over Storskog, skriver Hansen.