Helt siden 90-tallet har mannskap fra Sivilforsvaret målt naturlig bakgrunnsstråling i Sør-Varanger på faste målepunkter i kommunen. Bakgrunnen for dette er blant annet å vite hva den naturlige bakgrunnsstrålingen er i tilfelle av en situasjon med radioaktivt nedfall. Dette var informasjon man hadde lite av i Norge da Tsjernobyl-ulykken skjedde.

Første gang

Torsdag ble nødnettet for første gang brukt på en slik måleøvelse, noe man i Øst-Finnmark var først i landet til å gjøre.

- Vanligvis meldes måleresultatene inn til oss fra mannskapene i ettertid, kanskje på epost eller med mobil. Nå hadde vi Radiac-patruljer ute i hele Øst-Finnmark for å måle, og de hadde med seg mannskap fra FIG (Fredsinnsatsgruppe, red.anm.) som hadde i oppgave å bruke nødnettet. De skulle holde oss informert om hvor de var til enhver tid og melde inn resultat av målingene fortløpende, sier sivilforsvarsadjutant Frank Gerl i Kirkenes.

Seniorrådgiver i DSB, Vidar Aaker, og Bredo Møller fra Statens Strålevern på Svanhovd fulgte også øvelsen fra kontoret i Kirkenes.

- Rask og sikker

- Det var en veldig nyttig øvelse. Vi hadde kontakt med alle enhetene som var ute og målte, og vi fikk resultatene fortløpende inn. I en virkelig situasjon ville dette vært veldig nyttig for å raskt få et bilde av situasjonen, sier Aaker.

- Statens Strålevern ble innlemmet i nødnettet i midten av august, men vi har ikke fått utstyret klart til bruk ennå. Derfor var det veldig nyttig for oss å se hvordan det kan brukes. Dette var en rask og sikker måte å få resultatene inn på, sier Bredo Møller.

- Artig øvelse

- For meg var dette både spennende, lærerikt og morsomt, sier Steve Marjavara. Han er til daglig i FIG og har fått radioopplæring, men synes han trenger mer øvelse.

- Det er alltid godt å få øve, og det å få være med på øvelse med en helt annen avdeling, som jeg nesten ikke visste noe om, var også spennende. Nødnettet er helt nytt for oss, det er uvant å snakke i radio, og her skulle vi i tillegg bruke terminologi fra et helt annet fag, måling av radioaktivitet. Veldig viktig å holde tunga rett i munnen og gi nøyaktige og tydelige opplysninger. Det var artig å få være med på dette, sier Marjavara.

«Naturlig» stråling

Naturlig bakgrunnsstråling er kosmisk stråling fra verdensrommet, som elektromagnetisk stråling fra sola eller andre typer stråling fra verdensrommet uten noen kjent kilde. I tillegg har man stråling fra radioaktive grunnstoffer i bakken. Summen av dette utgjør den naturlige bakgrunnsstrålingen som man omgis av til daglig.