«Mens bombene faller over Aleppo, og båter synker i Middelhavet, er regjeringens mål at færrest mulig av de overlevende skal komme hit. Og av dem som er kommet, skal flest mulig sendes ut igjen», heter det om det landsomfattende arrangementet «Tusen lys for mennesker på flukt».

Hele landet

Arrangementet skal holdes samtidig utenfor Stortinget, i Trondheim, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Arendal, Fagernes, Hamar og Tromsø.

- Med alle flyktningene som kom over Storskog er det naturlig at Kirkenes også er med på dette, sier Merete Nordhus i Refugees Welcome-organisasjonen.

«Det er et dypt nederlag for norsk humanisme hvis dette blir stående som Norges bidrag i denne krisen. Skal vi støte fra oss mennesker i nød, eller skal vi være der for dem?», heter det videre om arrangementet.

- Vi vil vise at vi er uenige med asylpolitikken som føres. Vi er uenige i at folk blir sendt tilbake til Afghanistan, at mindreårige blir sendt tilbake til konfliktfylte land. Samtidig ble vi veldig glade da Listhaug måtte snu i saken om Storskog-instruksen, men det er fremdeles mye å ta tak i, sier Nordhus.

Lyse opp torget

Folk oppfordres til å ta med fakler, det skal også fyres opp i bålpanne, det blir musikk og appeller. Annelise Sneve Mortensen er en av de som skal synge, Merete Nordhus skal holde appell, det skal også Finn Håkon Sneve og Itaf, en syrisk kvinne bosatt i Kirkenes. Theresa Haabeth Holand er konferansier.

- Vi vil fylle torget med lys. Vi vil tenne lys for en human asylpolitikk, for alle de som har druknet og for de som har kommet og som vi kan gjøre noe for. Vi vil også at Norge skal engasjere seg sterkere for flyktninger i leire i andre land, som i Hellas og Tyrkia, sier Nordhus.