Det var det ene fargetårnet som ikke ville være med på leken da torsdagsavisa skulle trykkes ved 17-tida. 

Tross iherdige forsøk måtte vår trykkerisjef gi opp akkurat det. Men reserveløsningen ble en avis med færre fargesider enn vanlig. Den var ferdig trykket noe før klokka 20, og blir derfor noe forsinket ut med budene onsdag kveld.

Vi beklager det inntrufne. Eavisa kan imidlertid leses i ordinær form.