I løpet av en uke har Babcock ansatt sju flyteknikere og er godt fornøyd med fremdriften i arbeidet med å få på plass en vedlikeholdsløsning før overtakelsen.

– Vi skal bygge opp vår egen vedlikeholdsorganisasjon, men vil i første omgang gjennomføre det daglige vedlikeholdet på basene i samarbeid med et eksternt verksted. Avtalen med Air Service åpner for en hybridløsning slik at vi kan organisere vedlikeholdet som et samarbeid med våre egne ansatte, sier selskapets daglige leder Marius Hansen.

Henrik Melbostad i Air Service Eggemoen er fornøyd med intensjonsavtalen og sier at partene har et felles mål om å være ferdig med denne delen av arbeidet i løpet av et par uker.

Babcock Scandinavian AirAmbulance ønsket primært en løsning med LT Tech AS som har vedlikeholdsoppdraget for dagens operatør, men i begynnelsen av februar ble det klart at avstanden var for stor.

Babcock har også besluttet å bygge en ny hangar for hovedvedlikeholdet i Tromsø. Fram til den står ferdig i 2020 vil selskapet foreta hovedvedlikeholdet hos etablerte verksteder.

Babcock Scandinavian AirAmbulance overtar driften av alle ambulansefly i Norge 1. juli. Selskapet vil sette inn elleve nye fly i tjenesten. Et av flyene er en jet som har større kapasitet, rekkevidde og fart enn flyene som brukes i tjenesten i dag.

Det svensk-britiske selskapet vant anbudskonkurransen i 2017. Både piloter og teknikere har vært misfornøyd med betingelsene de ble tilbudt ved overgang til Babcock. De har også vært kritiske til bemanningsnivået.

I april i fjor brøt forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om lønns- og arbeidsvilkår for piloter i Babcock sammen. En avtale for ambulansepilotenes lønnsvilkår ble landet to måneder senere.

(©NTB)