Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven, er lovstridig.

Varslet rådmann og fylkesmann

I forrige uke skrev SVA om tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola. Hun følte seg utsatt for gjengjeldelse fra kommunen. Bakgrunnen var at hun i november i fjor sendte en e-post til rådmannen med kopi til Fylkesmannen i Finnmark.

I e-posten varslet hun om det hun vurderte som faglig uforsvarlige forhold i barneverntjenesten.

Siden den gang har hun blitt fratatt sin myndighet og sine oppgaver. En ny enhetsleder har blitt satt inn - noe som ifølge Jakola skjedde uten at hun var blitt involvert i prosessen.

- I januar ble det gjennomført en omorganisering. En ny enhetsleder ble ansatt i det som er min stilling. Jeg ble deretter fratatt min myndighet og mine oppgaver.

Jakola sier hun ikke fikk noen tilbakemelding på at hun ikke hadde ivaretatt sitt ansvar.

- Jeg opplever det som en gjengjeldelse for at jeg varslet tilsynsmyndighet, sa hun til SVA fredag.

Kommunen svarer ikke

Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen uttalte til SVA at en nødvendig strukturell endring var gjort for å styrke barneverns-tjenesten.

Han besvarte ikke anklagene fra Jakola om at hun anså seg som en varsler.

SVA har to ganger denne uken forsøkt å få svar fra kommune-ledelsen på at Jakola oppfatter at hun som varsler er utsatt for gjengjeldelse.

Henvendelsen er til nå ikke besvart.

Varsler-vernet

Arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven rett og i noen tilfeller plikt til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

I loven heter det at arbeidsgivere ikke kan «straffe» den som varsler, verken med oppsigelse eller andre negative reaksjoner.

Samtidig heter det at dersom arbeidstakers fremgangsmåte ikke har vært forsvarlig, kan gjengjeldelses-forbudet bli opphevet.

Flere saker

«Varsler-paragrafen» har stått sentralt i en rekke saker i Norge de siste årene. I januar 2014 varslet politietterforsker Robin Schaefer ledelsen ved Hordaland politidistrikt om det han oppfattet som alvorlige svakheter ved etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død i 2013. Saken førte til at politimesteren i Hordaland måtte gå av som følge av etterforskingen, men også som følge av behandlingen av varslersaken og Schäfer.

En kvinnelig barnevernsansatt varslet i 2014 om lovbrudd i barnevernstjenesten i Orkdal kommune.  Hun mente det foregikk kritikkverdige forhold i barnevernstjenesten. Like etter fikk hun sparken. Orkdal kommune mente at den ansatte ikke hadde vern som varsler, og dette fikk kommunen til slutt rettens medhold i.