En mann boende i Sør-Varanger er dømt i Øst-Finnmark tingrett for fartsovertredelsen, som skjedde på Østlandet i april i fjor. Da kjørte mannen personbil i 117 kilometer i timen i en 70-sone. Han hadde ikke gyldig førerkort for det kjøretøyet på det tidspunktet.

Da mannen møtte i tingretten kom han med en full tilståelse, og ble dømt til 18 dagers betinget fengsel. Han må også betale en bot på 11 500 kroner, og mister førerkortet i totalt 14 måneder.

Mannens førerkort har vært inndratt siden han ble tatt for råkjøringen, og dette inngår i straffen. Dermed er han ikke langt unna å kunne ta førerprøven som kreves for at han skal få kortet tilbake.