Forsvarsbygg Skifte Eiendom har fått oppdraget. Gjennom en anbudsrunde valgte de for kort tid siden firmaet Sweco til å utføre en taksering. Denne skal gjennomføres i løpet av første halvår i år.

Det bekrefter Eli Heggelund, prosjektleder Salg og Rådgivning i Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Men bygningene skal ikke selges på markedet så lenge det eksisterer en avtale mellom Forsvarsbygg og UDI om bruk ifølge Forsvarsdepartementet.

Fradeler tomta

Vestleiren var i sin tid base for Heimevernsdistrikt 18. Det ble flyttet til Porsanger i 2009 og hangaren revet.

- Forsvaret har ikke behov for Vestleiren, opplyser Forsvarsdepartementet ved kommuikasjonsrådgiver Lars Gjemble. De overlot derfor Vestleiren til Forsvarsbygg allerede i 2009. Siden den tid har det pågått forberedelser for salg av anlegget.

- Bygningsmassen i Vestleiren ligger på festet grunn på en større grunneiendom, sier Gjemble.

- Det er derfor en pågående prosess for å få fraskilt en egen tomt og etablert et eget festeforhold for kun Vestleiren.

Den prosessen er nå kommet så langt at Forsvarsbygg gjennomfører en såkalt «offentlig avklaring» av anlegget. Det betyr at de vil sjekke om andre statlige institusjoner vil kjøpe det, før det legges ut for salg i markedet. Det er i den forbindelse at det nå skal takseres.

På ubestemt tid

Men selv om taksering skal gjennomføres og planene om salg står ved lag, avventer de hva som skjer med Ankomstsenter Finnmark.

I fjor høst sa Forsvarsdepartementet ja til at Justis- og beredskapsdepartementet kunne disponere Vestleiren og deretter kunne UDI inngå en avtale med Forsvarsbygg om å bruke anlegget som ankomstsenter for flyktninger. UDI har sagt at de vil bruke stedet som intervjusenter i hvert fall fram til sommeren.

Ifølge Gjemble i Forsvarsdepartementet gjelder denne avtalen til Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet blir enige om noe annet.