Kåre Høgsve er en i rekken av de mange pasienter som daglig behandles av Finnmarkssykehuset, UNN eller av den kommunale helsetjenesten. Han måtte nylig bli fraktet til Tromsø med det mye omtalte Babcock for behandling ved UNN.

I ettertid har Høgsve vært innom redaksjonen for å overbringe en takk til alle som var der da han trengte hjelp.

"Opplevelsen av helsevesenet i Finnmark og Troms"

Det er Kåre Høgsves overskrift på de ord han har skrevet ned om sine erfaringer. Ord han så har overlatt til oss å formidle videre. Kåre sier:

– Det helsevesenet vi har i Finnmark og Troms, det skal vi være glade for at vi har. Møtet med dyktige fagarbeidere, hver på sitt felt og jobber de på sin måte, det gjorde meg trygg. Takk til dere som jeg møtte ved Kirkenes sykehus.

Videre takker Kåre Høgsve også ambulansepersonell både i Kirkenes og Tromsø:

– En sikker og trygg kjøring, med pasienten i fokus. Takk til dere.

Om luftambulansetjenesten sier Høgsve: – Babcock stod klar på Høybuktmoen med sykepleier og piloter som skulle frakte meg til Tromsø. Dyktige piloter bak spakene og en dyktig sykepleier, med et våkent øye på meg. Takk til dere.

UNN i Tromsø stod klar med hjerte-/karspesialister, som informerte om hva som skulle gjøres og hvordan.

– Det på en slik måte at jeg kunne føle meg trygg, sier Kåre Høgsve. Han fortsetter:

– Likeså gjorde intensivavdelingen og hjertemedisin sengepost- avdelingen med dyktige leger og pleiere. – Takk til dere.

I etterkant har Høgsve fått oppfølging via legesenteret i Kirkenes. Han avslutter med:

– Tusen takk til alle dere jeg møtte. Jeg så hvor fint alt fungerte.