Ifølge Finnmarken, som først omtalte saken, er sykehustomta på på Prestøya nå til salgs. Omtrent et halvt år før det nye sykehuset på Skytterhusfjellet står klart, la Skifte Eiendom ut tomta til det gamle sykehuset til salgs. Eiendommen som selges som en helhet, har et areal på 26 914 kvadratmeter bestående av selve sykehuset, kontorbygg, tolv frittstående flermannsboliger, et hybelbygg og et friområde. Prislappen for tomta er på 63,5 millioner kroner.

For kostbar

Prisen for eiendommen oppleves likevel som dyr for noen. Overfor Finnmarken uttaler Rune Ulvang i eiendomsutviklingsfirmaet Toto Utvikling at de tidligere har vist interesse for tomta.

- Vi var interessert allerede tilbake i 2012, men det har gått veldig tregt å få sykehuset ut for salg, så da har vi egentlig mistet interessen. Vi har ikke tatt kontakt med dem nå, forteller Ulvang til avisa og legger til at det vil bli dyrt.

- Det vil koste for mye å rive og frakte vekk deler, til at det vil lønne seg, forteller han videre til Finnmarken.

Ordknapp

Eiendomsmegler Stein Tollin i Skifte Eiendom er ordknapp overfor Finnmarken om hvorvidt noen har vist interesse.

- Vi er nå i gang med en prosess, og vi tar gjerne en prat når eiendommen er solgt, men akkurat nå ønsker vi ikke å si så mye om hvem vi har vært i kontakt med i forbindelse med salget, sier Tollin til avisa.