Kommunens barnehager har jobbet systematisk med å få ned sykefraværet over lang tid. Siden 2016 er resultatet kommet i effekt av en reduksjon med sterke 36 prosent, melder kommunen 09. oktober i en pressemelding.

Det gir både bedre arbeidsmiljø for de ansatte, fornøyde brukere og budsjetter i balanse.

arbeidsevne

Kommunen forklarer at oppskriften til suksessen har vært gjennom fokus på arbeidsevne. Leder i Skytterhusfjellet barnehage, Bodil Labahå, forklarer at man har prioritert dialog med ansatte og kartlagt deres utfordringer i arbeidshverdagen.

– Slik kan vi tilpasse arbeidet for den enkelte ansatte slik at de fremdeles kan være på jobb, uten at det går løs på helsa. Vi skaper et miljø hvor det både er lov og plikt til å si ifra hva man trenger.

På denne måten føler de ansatte seg sett, hørt og ivaretatt, samtidig kan vi drive en enhet som har et stabilt miljø for barna, forklarer Labahå.

tett samarbeid

Enhetsleder for barnehagene i Sør-Varanger, Eva Johanne Johnsen, sier at den systematiske jobben i barnehagesektoren der man har tilpasset for de ansatte, kalles for «nærværsarbeid».

– Jo lengre tid en person er borte fra arbeidsplassen, jo vanskeligere kan det bli å komme tilbake. Derfor er det viktig at de ansatte har en arbeidsplass hvor deres behov blir tatt hensyn til, understreker Johnsen.

Tidlig i vinter gjennomførte kommunen en felles HMS-dag med kommunestyre, tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte hvor ulike tema og dilemma rundt sykefravær ble belyst.

fornøyd rådmann

Rådmann Nina Bordi Øvergaard sier at kommunen er fornøyd med at sykefraværet er på vei ned.

– Et høyt sykefravær er dyrt for kommunen. Samtidig sliter det både på arbeidsmiljøet og på de ansatte. Å jobbe med sykefravær er et viktig arbeid som aldri vil ta slutt og må ha stadig fokus, avslutter rådmann Nina Bordi Øvergaard i pressemeldingen.

Sterkest reduksjon

Sør-Varanger kommunes 2. kvartalsrapport for 2017, viste at Sandnes barnehage, per 30. juni, hadde sterkest reduksjon av sykefraværet.

Sammenlignet med samme periode i 2016 har barnehagen redusert fraværet med hele 23,4 prosent. Meldingen fra kommunen mandag 09. oktober tyder på at enhetene fortsetter trenden.