De er også bekymret for hvilke konsekvenser den synkende deltakelse i idretten blant barn og ungdom vil ha på sikt for den generelle folkehelsen i samfunnet.

Frafall i idretten

Noe av årsaken til frafallet i idretten kan være at barnefamilier må betale dyrt for deltakelse innen idretten, er at barn og ungdom forlater denne arenaen og at deltagelse gjennom dugnader og annet for å skaffe penger blir for stor belastning for mange barnefamilier. Gabrielsen understreker at idretten er en arena hvor sosialisering og integrering skjer på en god og enkel måte.

Kan skape klasseskille

Halleie for barn og ungdom er også med på å lage et

klasseskille i vårt samfunn. Mange barnefamilier må nå prioritere hard hvor pengene skal brukes og da er ikke penger for halleie, kontingent og treningsavgift øverst på lista.

- Det er også slik at barne- og ungdomsidretten er et av de beste tiltak hva gjelder integrering av nye innbyggere i vår kommune. Halleie er med på å ødelegge for denne integreringen, sier SV-politikeren.

Slik Gabrielsen ser det vil gratis halleie for barn og ungdom være et tiltak å fronte vår kommune som den gode integrerings- og folkehelsekommunen.