Utviklingen av NorSat-3 med AIS og radardetektor er i gang. I Kystverkets langsiktige arbeid med å forebygge uønskede hendelser til sjøs, jobber de kontinuerlig med å styrke sjøtrafikkovervåkningen.

Dette skriver Kystverket i en pressemelding.

Dette innebærer bruk satellitter for å forbedre og utvide informasjonsbildet. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde blant annet dette som tema i sin tale i Oslo Militære Samfunn mandag 8. januar, opplyser Kystverket.

- Digitaliseringen er i stor grad avhengig av rombaserte tjenester, sa Forsvarsministeren.

- Det mest kjente og gjennomgripende er satellittbaserte navigasjonssystemer.  Vår beliggenhet langt mot nord gjør at satellitter i bane ved ekvator gir liten dekning. Satellitter i polar bane gir imidlertid suverent god dekning over norske områder og våre nærområder.

-  Utviklingen av mikrosatellitter har gjort at også mindre nasjoner kan utvikle kapasiteter i verdensrommet. Norge har skutt opp fire slike satellitter til nå. Tre satellitter er planlagt skutt opp de neste årene, og flere kan komme til.

Ny mikrosatellitt

En ny AIS-satellitt er under planlegging - NorSat-3. Dette blir en ny mikrosatellitt i NorSat-serien.

I likhet med sine forgjengere, NorSat-1 og -2, vil den være utstyr med AIS-mottaker som fanger opp antikollisjonssignaler fra skip.

Men NorSat-3 går lenger enn sine forgjengere ved at den også har med en eksperimentell navigasjonsradardetektor (NRD). Den skal i første rekke teste og demonstrere teknologien, men vil også bidra til et bedre maritimt trafikkbilde innen 2020, ifølge Kystverket.

Siden 2010

Alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha og bruke AIS-systemet. Ved hjelp av AIS-signaler fra slike, har Kystverkets satellitter registrert og sporet skip over hele verden siden 2010, da den første AIS-satellitten ble skutt opp.

NorSat-3 vil bidra til å opprettholde konstellasjonen av satellitter for maritim overvåking, som i dag består av fire satellitter, og der to nå har passert forventet levetid. 

Kystverket eier og finansierer også den kommende NorSat-3-satellitten. Norsk Romsenter er prosjektleder. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) leder utviklingen av selve NRD-nyttelasten, finansiert av Forsvarsdepartementet.

- AIS-satellittene har vært en «game-changer» for den sivile maritime trafikkovervåkningen, og gir oss unik informasjon om trafikken i våre havområder, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.